Geen eigen museum voor Jan Wolkers in Leiden

‘Jan Wolkers zei zelf toen hij nog leefde dat hij graag een museum wilde in Leiden’, zegt Onno Blom, biograaf van Wolkers....

Van onze verslaggeefster Maaike Glerum

‘Er is een draaiboek gemaakt, een mogelijkheid tot. Maar een concreet ontwerp, met stenen en glas op één plek, is er niet’, zegt Edwin Jacobs, directeur van het Leidse museum De Lakenhal. Wel heeft de gemeente Leiden inmiddels 14 miljoen euro vrijgemaakt voor de renovatie van De Lakenhal, die vanaf 2010 van start gaat. Het museum zal dan een speciale vleugel krijgen, waarin het werk van Wolkers kan worden tentoongesteld. De Wolkers-vleugel belooft een levendig en interactief museumgedeelte te worden, aldus de Leidse wethouder van cultuur Jan- Jaap de Haan. ‘In de geest van Jan.’

Maar de kunstenaar krijgt dus geen echt eigen museum. Of zoals De Haan het verwoordt: ‘We gaan Jan niet in een apart hokje stoppen, want Jan wilde niet in een apart hokje.’

Het onderbrengen van Wolkers’ werk in De Lakenhal komt de gemeente zowel financieel als organisatorisch goed uit. Het bouwen van een nieuw museum kost namelijk teveel geld en tijd om binnen een haalbare termijn te realiseren. Bovendien is het onderbrengen van Wolkers’ werk in De Lakenhal, volgens de wethouder, in lijn met de speciale band die Wolkers tijdens zijn leven onderhield met Leiden en met De Lakenhal in het bijzonder. ‘Het was daar dat hij als puber voor het eerst kennis maakte met de kunst. Zijn oeuvre zit vol met verwijzingen naar of commentaar op werken die in De Lakenhal te zien zijn.’

Maar hoe breng je de omvangrijke collectie van Wolkers’ literaire werk, zijn beelden en schilderijen op een goede manier onder de aandacht van het publiek? Daarvoor is een inhoudelijk doortimmerde visie nodig, aldus Lakenhaldirecteur Edwin Jacobs. En die visie ontbreekt vooralsnog, zegt Jacobs.

Daarom opent op 19 oktober aanstaande, precies een jaar na Wolkers’ overlijden, in De Lakenhal een tentoonstelling over diens werk. Een experiment voor een permanente expositie over een jaar of vier. Uit de nalatenschap maakte Wolkers’ biograaf Onno Blom, voor de tentoonstelling gastconservator, een selectie. Blom, opgetogen: ‘Ook het meest recente werk, dat nooit eerder geëxposeerd werd, komt in oktober in De Lakenhal te hangen.’

Wolkers’ nagedachtenis levend houden, daar gaat het Jacobs vooral om: ‘We laten een deel van het werk zien, onderzoeken de manier waarop dit het beste geëxposeerd kan worden en kijken naar hoe het publiek dit ontvangt.’

Het is overigens niet duidelijk of de werken van de tentoonstelling later ook in de Wolkers-vleugel komen te hangen. Cultuurwethouder De Haan: ‘De toekomst van de collectie is in handen van Jans familie. Die beslist uiteindelijk wat geëxposeerd mag worden en wat ze wil houden. Medio 2009 hopen we hierover meer duidelijkheid te hebben.’ Na afloop van de tentoonstelling gaan de werken van Wolkers gewoon weer terug naar weduwe Karina.

Meer over