Geduld en diep medelijden met jezelf

Veel moois en verheffends in de eerste weekbladen van het nieuwe jaar. Het verhaal van de week staat in HP/De Tijd en gaat over stoppen met roken....

Ook in Vrij Nederland zo'n mooi verhaal dat troost biedt: aanhardwerkende ouders die zich zorgen maken over hun pubers die de helekerstvakantie besteden aan joyrijden met Grand Theft Auto of een andercomputerspel. De oude moeder die een blik op het scherm werpt, ziet enhoort enge wezens elkaar te lijf gaan, maar volgens redacteur Marijn vander Jagt is dit schijn die bedriegt. 'Een gamer moet situaties analyseren,hypotheses opstellen over oorzaak en gevolg, strategieën uitstippelen voorde korte en lange termijn en prioriteiten stellen. Vaardigheden die eenscholier in het studiehuis moeizaam moeten worden bijgebracht, worden hierachteloos maar intens beoefend.'

Ook De Groene Amsterdammer zingt de lof van het computerspel. 'Devirtuele ruimte biedt meer ruimte om te experimenteren met nieuweidentiteiten in sociale interactie dan het echte leven', aldus dedeskundige psycholoog. Doet de gamer nog moeite om vrienden van vlees enbloed te krijgen en te houden? Die vraag laat De Groene onbeantwoord, maar'als de computer de televisie vervangt, zou dat wel eens een verbeteringkunnen betekenen'.

In het kader van het goede nieuws: jongeren slijten al meer tijd voorde computer dan voor de televisie. Nu de bejaarden nog. Die zouden omAlzheimer tegen te houden hun hersens scherp kunnen houden met Grand TheftAuto.

Ook fris positief getoonzet is de bijlage van Elsevier 'Vooruitblik2006'. Elsevier voorziet goede ontwikkelingen op vele fronten. Alles komtaan bod, waardoor het een weinig verrassend, nogal oppervlakkigoliebollengidsje is geworden. 'Het voorkomen van kanker hangt nauw samenmet gezond eten, veel bewegen, niet roken en matig alcoholgebruik. Duszullen er de komende jaren veel campagnes te zien zijn die aansporen toteen gezonde leefstijl.'

Wel mooi in Elsevier is een verhaal over Maria Magdalena, die dankzijDan Browns Da Vinci Code fraai is 'gepimpt'.

De mooiste kop van deze week is 'Een gast op aarde'. Die gast is Mozarten De Groene Amsterdammer luidt de viering van zijn geboortedag, 250 jaargeleden, in met een ode aan Mozarts negende pianoconcert 'Jeunehomme'.

Renée Braams

Meer over