GEACHTE REDACTIE

Als het aan mij ligt, wordt het scheldwoord 'navelstarende wetenschapper' een geuzennaam. Wetenschapsjournalist Broer Scholtens gebruikt deze benaming in zijn bespreking (de Volkskrant, 26 april) van het eerste nummer van Het tijdschrift voor Wetenschap, Technologie & Samenleving (WTS)....

Navelstaren

Wetenschappers hebben niet primair de taak voor een lekenpubliek te schrijven. Als zij het kunnen is het mooi meegenomen, maar zij behoren op de eerste plaats het wetenschappelijke debat op een hoger plan te brengen, en dat betekent: schrijven voor collega's. Daar tegenover staat de taak van de wetenschapsjournalist om door te dringen tot dat debat en hierover het publiek te berichten.

Navelstaren noemt Scholtens het als wetenschappers gaan nadenken over de wetenschap zelf. Navelstaren is essentieel voor de wetenschap. Nadenken over hoe wetenschap verloopt, welke methodes en technieken zij gebruikt, hoe de financiering van wetenschap tot stand komt, over ethische en maatschappelijke vraagstukken, het heeft allemaal met de natuurwetenschappen te maken. Wetenschap is allang niet meer waardenvrij, wetenschappers zijn niet een verheven mensensoort waarvan we alles moeten geloven of slikken.

Wetenschapsjournalistiek volgens Scholtens, is gedegradeerd tot luie journalistiek van het 'zo zit het'-karakter: nieuw proefje, nieuwe techniekje, nieuw middeltje tegen steenpuisten of kanker, nieuw sterretje; we lezen erover in Nature en Science, en weer een artikeltje klaar. Kritische wetenschapsjournalistiek onderzoekt ook de randvoorwaarden van wetenschap, de maatschappelijke context, de ethische, filosofische, sociologische aspecten ervan.

Het is goed als dat binnen de wetenschap gebeurt, het is slecht als dat niet binnen de wetenschapsjournalistiek gebeurt. Liever een navelstarende wetenschapper, dan een luie journalist.

BEEK Roeland Dobbelaer

Ladingen

Asjeblieft zeg! Afgelopen donderdag schreven jullie over 'ladingen Hutu-vluchtelingen' die door Kabila werden 'aangeleverd'. Alsof het over blikjes corned beef ging! Het zijn gewoon mensen, geen goederen.

UTRECHTA. Frieswijk

Meer over