G.B.J. Hiltermann stopt na 43 jaar met radiocolumns

Dr. mr. G.B.J. Hiltermann gaat met pensioen. Eind november beeindigt de 85-jarige commentator zijn wekelijkse AVRO-column De toestand in de wereld....

Hiltermann begon zijn journalistieke carrière bij De Telegraaf, waar hij tot 1941 werkte. Na de oorlog was hij mede-oprichter van Elseviers Weekblad, eigenaar-directeur van het weekblad De Haagse Post en hoofdredacteur van de eerste Nederlandse Winkler Prins Encyclopedie.

Met name in de jaren zestig gold hij als de spreekbuis van rechts Nederland.

In 1998 nog diende het Landelijk bureau ter bestrijding van rassendiscriminatie een klacht in tegen Hiltermann, omdat hij buitenlanders die om economische redenen politiek asiel aanvragen, 'etnische profiteurs' had genoemd. De klacht werd ongegrond verklaard.

Meer over