BoekenKort

Franca Treur toont de sneue kant van het menselijk bestaan

Bo van Houwelingen

Wie zich het afgelopen jaar zorgen wilde maken had keuze te over. Zo was Bruno, hoofdpersonage in De golf, het feuilleton van Franca Treur uit NRC, doodsbang voor de onvermijdelijke tweede coronagolf én voor de zeespiegelstijging. Daarom heeft hij zijn vrouw Loes overgehaald een woonschip te betrekken. Terwijl zij werkt, zorgt hij voor hun baby en legt hij een voorraad aan van gedroogd voedsel en conserven en waterfilters. Het preppen moet in het geheim, want Loes gelooft niet zo in het naderende onheil. Liever ziet ze Bruno bij de psychiater zitten, om zichzelf en zijn ouderwetse seksistische en racistische denkbeelden eens flink aan te pakken.

In dezelfde uitgestreken, ironische stijl die we kennen uit eerder werk, zoals Regieaanwijzingen voor de liefde, toont Treur de sneue kant van het menselijk bestaan. Het egocentrische geworstel, het wederzijdse onbegrip, de gefnuikte goede bedoelingen.

De geringe omvang van het boekje maakt dat Bruno en Loes niet meer worden dan wat zij moeten verbeelden (afgeschreven witte man, pinnige linkse academica), maar dat drukt de pret maar een klein beetje.

Franca Treur: De golf. Prometheus; € 12,50.

null Beeld Prometheus
Beeld Prometheus
Meer over