Fotografen boos om experiment krant

Onder persfotografen is hevige beroering ontstaan over een initiatief van dagblad De Gelderlander om verslaggevers uit te rusten met een digitale camera....

Veel fotografen zien het initiatief als broodroof. Tegelijkertijdheerst mistroostigheid onder de fotografen omdat in het digitale tijdperkdergelijke ontwikkelingen kennelijk onafwendbaar zijn. Bij veel mediatreedt branchevervaging op tussen beeld- en tekstredacteuren. Tv werktsteeds vaker met zogeheten camjo's, verslaggevers die hun eigen camerawerkdoen. Een krant als de Volkskrant experimenteert met door redacteurengemaakte videobeelden op internet.

Waarnemend hoofdredacteur Louis van de Geijn van De Gelderlander heeftvorige week in een brief de freelance fotografen ingelicht. Hij spreekt vaneen 'grensverkennend experiment' dat niet bedoeld zou zijn als bezuiniging.Dit past volgens hem in de teneur dat journalisten zich 'multidisciplinairdienen te ontwikkelen'. Het is geenszins de bedoeling, aldus Van de Geijn,om 'ambities ten aanzien van de beeldkwaliteit te grabbel te gooien'.

De fotografen denken daar anders over. De verontwaardigde reacties opinternet lopen uiteen van oproepen tot een boycot van de krant tot hettoesturen van het allerslechtste werk van de dag.

De hoofdredactie van De Gelderlander heeft wel enig begrip voor deophef die is ontstaan. 'Ik kan me goed voorstellen', schrijft Van de Geijn,'dat deze experimenten beroepsfotografen onrustig maken. Ik hoop dat dekaders die we eromheen trekken, duidelijk maken dat we geen afbreuk willendoen aan het beeldbeleid van de krant en aan de rol daarin van vaste enfreelance fotografen. In het gunstigste geval ontdekken we dat er eenaanvullend foto-aanbod ontstaat waarmee we de lezer een betere krant kunnenbezorgen. En daar gaat het ons allemaal om.'

Frank van Zijl

Meer over