Fokke en Sukke gaan het rustiger aan doen

De bekende eend en kanarie verdwijnen uit een groot aantal tijdschriften.

Door Paul Onkenhout

De eend en de kanarie zullen daarom uit een groot aantal tijdschriften verdwijnen. ‘Het is te gek en te heftig geworden.’ Het besluit werd genomen door Van Tol. De andere leden van het collectief dat Fokke en Sukke heeft gecreëerd, Bastiaan Geleijnse en John Reid, waren bereid het productiewerk in het hoge tempo voort te zetten.

Fokke en Sukke hebben sinds hun geboorte in het studentenblad Propria Cures, in 1994, in talloze tijdschriften een plaats gekregen. Ze trekken zich terug op vertrouwd terrein, in NRC Handelsblad en nrc.next. en in het op de zakenwereld gerichte blad Rendement. Ook het VARA-programma De Wereld Draait Door raakt ze niet kwijt. Fokke en Sukke trekken zich onder meer terug uit de het stripblad Eppo, de VARAGids, ‘een stuk of dertien universiteitsbladen’ en J/M.

Boeken

Een gebrek aan inspiratie is het probleem niet, zegt Van Tol. ‘Als we even naar de televisie kijken of naar de radio luisteren, weten we meteen wat we moeten doen.’ De voornaamste reden van de inkrimping is dat Van Tol zich meer wil richten op een nevenactiviteit, het uitgeven van boeken.

‘Ik heb zin om ook andere dingen te doen. Ik ben niet alleen de tekenaar van Fokke en Sukke, maar ook auteur en uitgever.’ Van Tol wilde dit jaar zes boeken uitgeven. ‘Vijf zijn er verschenen. Het zesde boek, Opkomst en ondergang van Fokke en Sukke, had al lang klaar kunnen zijn. Daar moet ik nog twintig pagina’s voor tekenen. Dat kan in een etmaal, maar het is me nog niet gelukt.’

De kwaliteit van de strip heeft niet onder het almaar uitdijende aantal opdrachtgevers geleden, vindt de tekenaar. ‘Ook na vijftien jaar zijn Fokke en Sukke nog steeds grappig.’ Veranderd zijn ze niet, ‘want ze hebben geen karakter. Ze zijn net water.’

Bier

De drie makers zijn wel veranderd. ‘In de eerste jaren, de tijd van de studentenbladen zeg maar, zaten we vaak bier te zuipen in de kroeg. We drinken nog steeds bier, maar nu thuis, want we zijn 42, 43 jaar. Dat zie je aan de strip terug, want humor is mensenwerk.’ Harder waren Fokke en Sukke vroeger niet, zoals Van Tol soms hoort zeggen. ‘Ze zijn nooit hard geweest.’

In één opzicht zijn de stripfiguren met de drie makers op de loop gegaan. ‘Fokke en Sukke zijn een factor geworden in het mediacircus. Wij dragen bij aan hypes, terwijl we daar eigenlijk helemaal geen zin in hebben.’

Meer over