Filmwereld laakt het beleid van De Geus

De Federatie Filmbelangen hekelt in felle bewoordingen het beleid van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De onvrede van de belangenorganisatie van de Nederlands filmprofessionals richt zich op de beslissing van de minister om de wachtgeldpremie in de culturele sector bij korte contracten te verhogen van 5,18...

De maatregel van De Geus moet ertoe leiden dat werkgevers arbeidscontracten met een langere looptijd afsluiten. Volgens voorzitter Jaap Nieuwenhuis van de Federatie Filmbelangen gaat dat voor de filmsector helemaal niet op, omdat juist hier de arbeid op een bijzondere wijze is geregeld. Tijdens een werkbezoek aan de filmproductiesector op 12 mei 2004 zou minister De Geus dezelfde conclusie hebben getrokken.

Nieuwenhuis: ‘In de filmproductiesector bestaan geen structureel gefinancierde werkgevers die werknemers voor een langere periode werk kunnen bieden. De verhoging van de wachtgeldpremie kan daarom niet leiden tot het afsluiten van langere contracten.'

De Federatie Filmbelangen verzoekt de minister de premieverhoging terug te draaien. Aan staatssecretaris Van der Laan van OCW is om ondersteuning van dit verzoek gevraagd, omdat de premieverhoging ten koste gaat van de door haar ministerie ter beschikking gestelde subsidies.

Meer over