Festival Oude Muziek 'stabiliseert zich' dit jaar

Het Festival Oude Muziek heeft bij de 168 evenementen van zijn achttiende editie 52 duizend bezoekers getrokken, een kleine vermindering ten opzichte van vorig jaar....

In 1997 en '98 waren er respectievelijk 50 duizend en 54 duizend belangstellenden. In 1995 meldden zich 63 duizend liefhebbers voor het Utrechtse festival, dat een van de bekendste is in zijn soort.

De directie spreekt van een 'stabilisering': 'Er waren dit jaar wat minder concerten dan vorig jaar.'

De editie '99 ondervond veel belangstelling van de radio. De Nederlandse publieke omroep besteedde aandacht aan 33 concerten.

Ook in Duitsland, Noorwegen, Israël, Rusland, Taiwan en Engeland worden opnamen uitgezonden van de concerten, die dit jaar vooral Franse barok en de Nederlander Jan Pieterszoon Sweelinck tot onderwerp hadden.

De thema's voor de aflevering-2000 zijn 'Bach' (vooral voorlopers en navolgers van Johann Sebastian), Haydn (wiens klavieroeuvre integraal wordt uitgevoerd) en 'Karel de Vijfde'.

Diens keizerschap krijgt groot muzikaal profiel dankzij een samenwerkingsverband met het Festival van Vlaanderen. Bedenker en samensteller van het Karel V-thema is Jan Nuchelmans, de programmeur die na achttien festivaledities afscheid heeft genomen van Utrecht, maar volgend jaar indirect nog terugkeert via dit deelproject. 'Leverancier' van het Haydn-thema is de fortepianist Bart van Oort. De samenwerking met het centrum voor niet-Westerse muziek Rasa wordt voortgezet onder de noemer 'het multiculturele Spanje van de dertiende eeuw.'

Het Festival Oude Muziek doet vanaf 2000 een beroep op meerdere artistiek adviseurs. Directeur C. Vogel zegt nog met kandidaten in gesprek te zijn. Nuchelmans verliet het festival als Officier in de orde van Oranje Nassau, en beluisterde zondag zijn laatste concert, een uitvoering van Bachs Hohe Messe onder leiding van Jos van Veldhoven.

Meer over