Els Swaab voorzitter cultuurraad

Els Swaab wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur. Op advies van staatssecretaris Medy van der Laan (cultuur) heeft het kabinet Swaab het afgelopen weekeinde voorgedragen als opvolger van Winnie Sorgdrager, die lid wordt van de Raad van State....

Per 1 januari vertrekt met Winnie Sorgdrager het voltallige bestuur van de Raad voor Cultuur (RvC). Het kabinet heeft nog geen kandidaten voorgedragen voor de andere vrijgekomen bestuursfuncties in de raad. De raad hoopt voor het einde van deze week uitsluitsel te krijgen over de nieuwe bestuursleden. ‘Het wordt erg kort dag’, aldus woordvoerder Monique Brok van de RvC.

Ook heeft het kabinet nog niet bekendgemaakt wie waarnemend voorzitter van de raad wordt tot de indiensttreding van Els Swaab op 1 mei 2006. ‘De laatste vergadering van dit jaar is gelukkig net achter de rug’, zegt Brok. ‘We gaan er vooralsnog vanuit dat er in januari een nieuwe raad kan aantreden, maar het is een erg krap schema.’

Volgens het cultuurministerie (OCW) worden de resterende raadsleden nog dit jaar voorgedragen in de ministerraad. Dat zou dus voor 21 december moeten zijn, wanneer het kerstreces ingaat dat duurt tot 16 januari.

De nieuwe voorzitter Els Swaab (1946) is momenteel werkzaam in de advocatuur. Daarbij bekleedt zij een groot aantal maatschappelijke en culturele bestuursfuncties. Swaab is onder andere voorzitter van de Mondriaan Stichting, bestuurslid van het Stedelijk Museum Amsterdam en voorzitter van het Comité 4 en 5 Mei.

De Raad voor Cultuur is het adviesorgaan van de regering voor cultuurbeleid. De raad speelt een belangrijke rol bij de verdeling van de rijkssubsidies. Eens in de vier jaar worden de subsidie-aanvragen van kunstinstellingen opnieuw beoordeeld door de RvC. De adviezen zouden zwaar moeten wegen in de besluitvorming door de staatssecretaris.

Vorige maand maakte staatssecretaris Van der Laan bekend dat ze de Raad voor Cultuur wil reorganiseren. Het advies over subsidies aan rijksmusea, symfonieorkesten en nationale operagezelschappen zou voortaan niet meer door de RvC moeten worden gegeven, vindt Van der Laan. Deze grote instellingen zouden voortaan op hun artistieke prestaties beoordeeld moeten worden door visitatiecommissies, waarin ook internationale deskundigen zitting hebben. De raad zou met zo’n afgenomen adviestaak zelf moeten krimpen van vijftien leden naar zeven à negen.

Meer over