Review

Eindelijk is deze Italiaanse bestseller uit 1832 vertaald

Edwin Krijgsman
null Beeld
Beeld

Van alle ontberingen die Silvio Pellico tijdens zijn 10-jarige gevangenschap moest doorstaan - honger, ziekte, isolement, geestelijke en lichamelijke kwelling - was de eenzaamheid waarschijnlijk de ergste. Jarenlang bracht hij in onderaardse cellen door waar hij nauwelijks iemand zag, waardoor hij soms 'met de onrust van een minnaar' uitzag naar een glimp van een bewaker.

Silvio Pellico (1789-1854) was journalist, dichter en toneelschrijver. In 1820, tijdens de Oostenrijkse overheersing van Noord-Italië, werd hij gearresteerd op verdenking lid te zijn van een geheim genootschap dat de eenwording van Italiaanse gebieden voorstond. Hij kreeg de doodstraf, later omgezet in 15 jaar cel. Na 10 jaar verleende de keizer hem gratie. Het grootste deel van die tijd bracht hij door in Spielberg, 'de strengste gevangenis van de Oostenrijkse monarchie'.

In deze hel op aarde wist Pellico mede te overleven door zich te bekeren tot het katholieke geloof. 'Ach!', roept hij ergens uit, 'vriendschap en godsdienst zijn een bezit van onschatbare waarde!' Waarschijnlijk om problemen met de censuur te vermijden, maakte hij van zijn gevangenismemoires een lofzang op de religie, geen aanklacht tegen de overheerser. Eén sneer veroorlooft hij zich wel. Als Pellico met twee lotgenoten terug naar huis wordt geëscorteerd, voert de reis langs Wenen. 'Toen we over de magnifieke lanen van Schönbrunn wandelden', schrijft hij, 'kwam de keizer aanrijden, en de commissaris gebood ons enige stappen achteruit te doen opdat de aanblik van onze uitgeteerde gestaltes hem niet droevig zou stemmen.' Die woorden gaan door merg en been.

Mijn gevangenissen, eerste druk 1832, werd een bestseller.

Silvio Pellico, Mijn gevangenissen, Non-fictie.
Uit het Italiaans vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
Van Oorschot; 239 pagina's; euro 19,99.

null Beeld
Beeld
Meer over