Satirede Speld

Eensgezinde coalitie veegt vloer aan met regeerakkoord: ‘Er staan nauwelijks ideeën in’

D66-leider Rob Jetten.Beeld ANP

In een poging de rijen te sluiten, hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dinsdag in een gezamenlijke verklaring uitgehaald naar het regeerakkoord. Volgens de coalitiepartijen zijn ze het er ‘hartgrondig over eens’ dat de afspraken in het akkoord niet deugen.

‘Deze afspraken zijn slappe compromissen waar niemand echt gelukkig van wordt’, zegt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. ‘Er staan nauwelijks echte ideeën in, maar alleen veilige wolligheid. Het kan aan mij liggen, maar ik denk dan: wie bedenkt zoiets in godsnaam?’

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers benadrukt dat de partijen er volledig hetzelfde over denken: ‘Dit voelen wij allemaal zo. Natuurlijk ben je het niet altijd met elkaar eens, maar als het om het regeerakkoord gaat, dan zijn we alle vier intens ongelukkig.’

Toch vertoonde de hervormde coalitie al snel nieuwe haarscheuren. Het CDA liet weten het inhoudelijk eens te zijn met de kritiek op het regeerakkoord, maar zich tegelijkertijd te distantiëren van de uitspraken van de andere fractievoorzitters. ‘Zij laten zich welbeschouwd veel te mild uit over het regeerakkoord’, zegt CDA-leider Buma. ‘Terwijl Nederland snakt naar goed leiderschap betonen de heren Dijkhoff en Segers zich een stel makke schapen. Dit regeerakkoord is ronduit schadelijk.’

D66-leider Rob Jetten, die zijn beurt om een quote te geven netjes afwachtte, voegde eraan toen: “Kijk, wij van D66 zijn bereid van mening te veranderen over zaken als het kinderpardon en het klimaatakkoord. Dat zit in ons partij-dna. Dus voor ons is inhoudelijke kritiek op zo’n akkoord per definitie lastig. Maar wij zien wel het belang in van een sterke, eensgezinde coalitie en zijn dus bereid over onze eigen schaduw te stappen en te zeggen: flutakkoord.”

Meer over