EEN PAARD IS ALS EEN IJSJE

Cees Slings componeert samen met Victor Kerkhof muziek voor paardendressuur. Het duo is net benoemd tot officiële componisten voor de Wereld Ruiter Spelen in Aken, volgend jaar....

Het heeft succes, uw muziek voor paarden.

'Het begon eigenlijk als een grap, toen we in 1996 Anky van Grunsvenvroegen of we muziek voor haar kür met Bonfire konden schrijven. We warentoen de eersten die het deden. Nu maken we alle composities op de WereldRuiter Spelen, het Mekka van de dressuurliefhebber.

'Hoe dat komt? Kijk, er komt heel veel publiek op af, en dat hoort ookdat de muziek op de kür voor een groot deel niet van al te subliemekwaliteit is. Veel gaat niet verder dan wat knip- en plakwerk. Ook dejury's beginnen dat te merken. Dat wij nu gevraagd worden, is dus ook wellogisch: we hebben tenslotte ervaring met die suffe paarden.'

Suf?

'Ach, je moet het met een korrel zout nemen. Wereldberoemd op eenpostzegel.'

U heeft niet veel met paarden?

'Het paard Partout van Anky van Grunsven was het enige dat ik konherkennen. Dat hoeft ook niet: het gaat om de uitstraling. Je hebt geenkennis nodig om ergens muziek bij te schrijven. Je moet weten wat drama is.We deden met muziek voor tv-series en reclame hetzelfde. Of het nu om eenijsje, een politieserie of een paard gaat: wij versterken het image van hetpaard door muziek.

'Neem een pirouette. Dat is in feite een driekwarts maat, maar de benenvan het paard doen vier stappen. Wij suggeréren dat het driekwarts is,terwijl de muziek eigenlijk vierkwarts is. Je moet niet de zwakke puntenvan een paard benadrukken.

'Componeren is ook weten wanneer je stil moet zijn. Het gaat om muzikalebogen maken. Van heel groot terug naar heel klein. Dat mis je bij het knip-en plakwerk.'

Dit kunt u kwijt, bij de paarden?

'Ja. Van de openingsceremonie van 70 minuten is er zo'n 40 minutenmuziek. Het is een compleet verhaal. Nee, we schrijven geen muziekküren,wel hebben we een stuk gemaakt voor een choreografie met 64 hengstentegelijk.

'Men wilde geen oubollige muziek. Alleen het openingsstuk heeft een hoogklapgehalte - dat kan ook niet anders, het publiek hoort het maar een keer,terwijl onze stukken die we voor de kür schreven veel vaker wordengehoord. Dan kan een compositie groeien.'

Zijn paarden dan zo muzikaal?

'Helemaal niet. Een paard reageert absoluut niet op muziek. De muziekvoor een kür wordt geschreven op de choreografie van het paard. Die filmenwe, en dan wordt er een stuk op gecomponeerd. Het is net als voor eenballerina, alleen poept het dan in de ring.'

Dan maakt het ook niet uit welk paard?

'Juist wel. Het verschil is heel groot. Eerst door de uitstraling: voorPartout schreef ik een tango: ruig en geil, zoals dat paard. Maar ook heeftieder paard zijn eigen grondverzet. Als je een paard over een rechte lijnlaat lopen, doet de ene dat in 15 passen, de ander in 25. Als je dan eenbeat van 15 maten hebt, haalt het ene paard dat wel, de ander niet.

'Eigenlijk moet een stuk steeds worden aangepast: Van Grunsven liep metSalinero nog lang op onze L'esprit chanson, maar dat kan eigenlijk niet.Het paard heeft zich ontwikkeld. Zo'n compositie is als haute couture. Dievan 2004 moet je ook niet in 2006 dragen.'

Meer over