SatireDe Ombudsclown

Een klacht over woorden die bizar worden afgekort

De Ombudsclown behandelt vragen, klachten en opmerkingen over zaken waaraan eigenlijk niets te doen is.

De klacht

‘Hoewel ik weet dat uw rubriek bedoeld is voor vragen waaraan eigenlijk niets te doen is, wil ik u toch mijn ergernis ten aanzien van sommige teksten in de Volkskrant voorleggen’, schrijft Marije Scheffers. ‘Het gaat om woorden die door de schrijver, redacteur en/of drukker soms bizar worden afgekort. Afgelopen week werd bijvoorbeeld het woord ‘vereerd’ als volgt afgekort: ‘ve-reerd’. Dit terwijl er ruimte genoeg was op de betreffende regel om dit woord normaal af te korten: ‘ver-eerd’! Wellicht dat u uw invloed kunt aanwenden om de schrijvers/redacteuren/drukkers vriendelijk doch dringend te verzoeken woorden volgens de regels af te korten. Op deze manier leert een mens geen goed Nederlands! Bent u het met me eens?’

De Ombudsclown

Zonder afbreuk te willen doen aan haar klacht: de Ombudsclown denkt dat Marije Scheffers af-
brekingen in plaats van afko’s bedoelt en vereert haar met Schrijf eens even normaal joh, ‘snel beter schrijven met glimlachgarantie’.

Klagen loont! didu@volkskrant.nl

Meer over