Een half verhaal over het klimaat

Alle remmen zijn deze maand februari los bij het doorgaans toch behoorlijk solide tijdschrift Natuur Wetenschap & Techniek. Op het omslag schreeuwt het de lezer al tegemoet: Het bewijs dat wij de aarde opwarmen deugt niet....

Martijn van Calmthout

En in een commentaar blijkt de auteur van het verhaal waar het bij alle kabaal om draait, wetenschapsjournalist Marcel Crok, zelfs boos. Hij vindt dat het internationale klimaatpanel IPCC de boel bedondert, omdat de man van de gewraakte 'hockey stick' grafiek, Michael Mann, behalve onderzoeker ook bobo bij datzelfde IPCC is. Incestueus, er moet een rekenkamer komen voor het klimaatonderzoek, vindt Crok.

Hoofdredacteur Erwin van den Brink schreef - heel handig - een opinieverhaal in Het Financieele Dagblad dat het broeikasbedrog maar eens afgelopen moest zijn.

Crok baseert zich in zijn breedvoerige verhaal op het werk van twee Canadezen, mineralen-statisticus Stephen McIntyre en de professionele klimaatscepticus Ross McKitrick. Die hebben de boomringencycli waarop Mann zijn grafiek baseert, eigenhandig nog eens met het rode potlood nagelopen. En vastgesteld dat er heel wat op is aan te merken.

McIntyre en McKitrick leuren al jaren met dat verhaal. De reden dat het nu weer opduikt, is dat ze een toezegging hebben dat het Amerikaanse vakblad Geophysical Research Letters het gaat publiceren. Tot nog toe kwam hun werk niet verder dan door de steenkoolindustrie gesponsorde klimaatblaadjes. De achterstelling was volgens de heren natuurlijk een complot van de broeikasmafia.

Op zichzelf hebben McIntyre en McKitrick waarschijnlijk een punt: bij het uitzoeken van historische klimaatgegevens worden gemakkelijk fouten gemaakt. Als, zoals ze suggeren, Mann dat niet wil toegeven, zou dat inderdaad slechte wetenschap zijn.

Maar is het waar? De lezer van Natuur Wetenschap & Techniek komt er niet achter. Die krijgt tot in detail de kritiek van McIntyre en McKitrick, plus al hun bittere verwijten en grove verdachtmakingen. Maar hoe fataal dat is voor Kyoto? En kan Mann inderdaad geen kritiek velen?

Crok neemt het aan van McIntyre en McKitrick, en doet bozig met ze mee, maar hij heeft het niet uitgezocht. Zijn blad had echt nieuws gehad als het Mann tot een weerwoord had weten te verleiden. Nu serveert het met veel kabaal een half verhaal.

Meer over