dvd

VERSLAVENDE STAD..

HHHHI

Zuflucht in Shanghai. Winter & Winter.

'Shanghai was nep. Westers noch oosters, en toch de opwindendste stadter wereld. Verslavend.' Ziedaar een ontboezeming van een van detienduizenden joodse emigranten die Europa in de jaren dertig verruildenvoor een toekomst op (zowat) de enige plek ter wereld waar je heen konzonder papieren.

Zuflucht in Shanghai is een hallucinerende documentaire van JoanGrossman en Paul Rosdy. Gul met klanken van John Zorn en met beelden vantrams, riksja's en 'huurdanseresjes' à 50 cent. Geuren van opium,Sachertorte en stront bedenk je zelf. De dvd-versie verschijnt toevalligin het kielzog van een Amsterdams China-festival vol Shanghaise toestanden,zij het zonder joods Shanghai. Want toen Mao het heft in handen nam, washet afgelopen met de Chinese droom van voormalige Europeanen, en ontstonder een nieuwe exodus.

Intussen zie je jonken en zeestomers, en een met Britse en Fransehandelspaleizen bezaaide rivieroever die er in 't echt nog net zo uitziet.Verder gaat het over armoe, paratyfus, psychiatrie in 'Klein-Wenen', joodsehoeren, de show Morgen ist's besser, een door Japanners ingericht getto enAmerikaanse bommen. Vervreemdend is de muziek van Zorn: klezmer insalonstijl, met een pipa als gezelligheidsmandolien.

Roland de Beer

Meer over