Dubben over besteding Congo-geld

Kinderen redden in Congo, was het motto van de radio-dj's die zich zes dagen lang opsloten om geld in te zamelen....

Ruim 2,2 miljoen euro heeft de actie van het 3FM-radioprogramma SeriousRequest opgeleverd. Het geld wordt besteed om 'kinderen te redden inCongo'. Maar hoe precies en waaraan? Daar zijn het Rode Kruis en 3FM nogniet helemaal uit.

Er moet gekozen worden tussen een voornamelijk medisch programma in vijfziekenhuizen en vier klinieken in oost-Congo en eenfamilie-hereningsprogramma met 211 kleine lokale steunpunten, zegt JuriaanLahr van het Rode Kruis. Beide projecten staan volgend jaar op de begrotingvoor 2,1 miljoen euro.

'We gaan overleggen met 3FM of de opbrengst fifty-fifty besteed wordtof toch iets meer aan één van deze twee.' Beide doelen zijn belangrijk,benadrukt het Rode Kruis. 'Maar het verenigen van kinderen met hun familieis natuurlijk wel een héél mooi programma.'

Tijdens de actieweek op 3FM, die op 24 december afliep, kreeg de hulpaan ontheemde kinderen en ex-kindsoldaten de meeste aandacht. Niettemin zijn de radiomakers zelf geneigd meer geld te geven voor structurele hulp, zegt Bart de Voogd van 3FM.

'Uit onze reportages bleek hoe slecht de medische situatie voor kinderenin het algemeen is. Ook Artsen zonder Grenzen zei dat de humanitairesituatie in Congo drie keer zo slecht is als in andere rampgebieden.'

'Wij hebben geen verstand van hulpverlening en gaan goed luisteren naarhet Rode Kruis', zegt De Voogd. 'Maar zelf zou ik het wel weten: kinderenmoeten nog wel leven voordat je ze kunt herenigen met hun familie.'

De actie van radio-dj's Giel Beelen, Wouter van der Goes en Gerard Ekdomleverde 1,2 miljoen op van luisteraars. Het kabinet deed er een miljoen bijen 3FM houdt rekening met een extra twee ton aan machtigingen.

Voor het Rode Kruis betekent het 'dat we morgen weten dat we ookovermorgen vooruit kunnen', zegt Lahr. De ziekenhuizen en klinieken in deprovincies Zuid- en Noord-Kivu zouden in 2006 hoe dan ook zijngefinancierd, maar de actie biedt zicht op verlenging van het project.

De 211 lokale steunpunten die vermiste families opsporen kosten nuongeveer tienduizend euro per jaar. Andere kosten zitten in de opvang vande kinderen en hun transport zodra er familie is gevonden.

Een deel van het geld wordt besteed aan huisvesting, personeel,beveiliging en transportmiddelen. Hulp aan kinderen kan duur zijn in Congo, zegt Joyce Brandful van hulporganisatie Unicef in de hoofdstadKinshasa.

'Families moeten worden getraceerd; er moet worden onderhandeld met delokale gemeenschappen en kinderen moeten opnieuw worden geïntegreerd. Elkstadium kan maanden kosten. Dit is een land met de omvang van een continenten wegen die niet begaanbaar zijn, waardoor je moet vliegen.'

Bovendien is het op veel plaatsen onveilig. Dat merkte de organisatieWarchild, die vorig jaar haar westers personeel terugtrok uit Bukavu, nadat twee medewerksters thuis waren aangevallen door soldaten. Warchild zettehaar programma voort met lokale medewerkers en stuurde ondertussen ook weereen westerse deskundige.

Maar het moeilijkste deel van de hulpverlening zit volgensWarchild-medewerkster Daniëlle De Knocke van der Meulen in de laatstefase. 'Als kinderen eenmaal terug zijn in hun dorp, moeten ze eigenlijkonderwijs of opleiding krijgen om zich nuttig te kunnen maken. Zo voorkomje dat ze opnieuw worden geronseld, waarmee het hele verhaal opnieuw zoubeginnen.'

Meer over