Directeuren willen hoger budget musea

Het aankoopbudget van kunstmusea moet drastisch worden verhoogd. Dat schrijven de directeuren van acht Nederlandse musea in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris A....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

De brief is ondertekend door Rudi Fuchs (Stedelijk Museum, Amsterdam), Chris Dercon (Boijmans van Beuningen, Rotterdam), Evert van Straaten (Kröller-Müllermuseum), Jan Debbaut (Van Abbemuseum, Eindhoven), Sjarel Ex (Centraal Museum, Utrecht), Reyn van der Lugt (Groninger Museum), Hans Locher (Haags Gemeentemuseum) en Alexander van Grevenstein (Bonnefantenmuseum, Maastricht). Van deze acht was alleen Hans Locher van het Haagse Gemeentemuseum bereikbaar voor commentaar.

De directeuren stellen dat hun aankoopbudget achterblijft bij dat van buitenlandse collega's. De aankoopbudgetten die de acht musea nu ter beschikking staan, houden volgens de museumdirecteuren geen gelijke tred met de prijsstijgingen van kunstwerken op de internationale markt. Daardoor dreigen de Nederlandse musea de internationale positie te verliezen die ze sinds de jaren vijftig hebben opgebouwd. 'Kapitale, maar cruciale werken liggen nu buiten ons verschiet', aldus directeur Locher van het Haags Gemeentemuseum. Speciaal voor zijn museum acht hij de aankoop van schilderijen van Van der Leck, Hodler en Klimt van belang.

'Tentoonstellingen, voor groot of klein publiek, zijn leuk en aardig', schrijft Rudi Fuchs in zijn brief aan de staatssecretaris. 'Maar als voor de collecties niets of weinig kan worden aangekocht, raakt een museum in het luchtledige.' Volgens Fuchs zou 'een injectie, af en toe, van maximaal 14 miljoen gulden het gevaarlijke tij kunnen keren.'

De Mondriaan Stichting heeft in haar beleidsplan 1997-2000 dezelfde ontwikkeling geconstateerd en Nuis gevraagd de budgetten voor aankopen te verruimen. Ook de Raad voor Cultuur pleitte in haar advies aan Nuis voor een verhoging van de aankoopbudgetten. Na vragen uit de Tweede Kamer in december vorig jaar stemde Nuis toe te bekijken of aanvullende middelen voor belangrijke aankopen konden worden gevonden.

Bij een eventuele instelling van een aankopenfonds zou de Mondriaan Stichting toezien op de verdeling.

Meer over