De toon van het debat

Hebben lezers recht van toegang tot de papieren krant? Om maar met de deur in huis te vallen: steeds meer lezers vinden dat ze inderdaad het recht hebben hun mening in de krant te krijgen....

De regels zijn duidelijk. De redactie en niemand anders bepaalt wie toegang heeft tot de kolommen. En het is ook de redactie die bepaalt wie wel en niet op deze brievenpagina terecht kan. Ook hier geldt dat er geen recht op publicatie van uw mening bestaat.

Maar het valt me steeds vaker op dat lezers daar heel anders over denken. Wat te denken van deze briefschrijver van wie een opiniestuk werd geweigerd. Hij schreef me: ‘Hierbij beklaag ik mij over de beslissing van de opinie-redacteur van de Volkskrant een toegezegde publicatie van een opinie van mijn hand bij nader inzien niet te plaatsen. Mijn bijdrage was een goed onderbouwde kritische opinie over het buitenlandbeleid van de kabinetten Balkenende. In mijn ogen een relevante aanvulling op hetgeen de lezers van de Volkskrant dagelijks voorgeschoteld krijgen, zeker in het licht van de geplaatste opvattingen van X op Forum.

‘Mijn opinie handelt over het feit dat het buitenlandbeleid wederrechtelijk is, dat wij ons daar voor te schamen hebben en dat Balkenende voor zijn misdaden levenslange gevangenisstraf riskeert. Ben jurist en heb uitvoerig onafhankelijk onderzoek gedaan naar de feiten. Ben veel te weten gekomen mede door interviews met gezagdragers in de overheid.’

Zijn bijdrage werd niet geplaatst en dat werd hem uitvoerig toegelicht. Lezer nam daarmee geen genoegen en kwam bij mij.

Ik kon niet veel voor hem doen, het staat de opinieredactie vrij stukken wel of niet te plaatsen. In dit geval viel het muntje de verkeerde kant op. Toen ik de lezer dat liet weten, kwam de volgende brief per kerende post terug.

‘Het lijkt mij niet het goed recht van uw krant zich aan desinformatie te bezondigen en/of bijdragen te leveren aan het verhullen van terrorisme, in dit geval in de Nederlandse politiek. De mate van waarheidsvinding waar de redactie van uw krant mee bezig is, is bedroevend.

‘De opinieredactie en u hadden een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van uw krant. Nu krijgt uw krant toch een beetje het karakter van een ‘fout’ blaadje. Als dat is wat de ambities zijn, moeten u en uw redactie dat zelf weten. Maar verkoop uw papier dan niet onder de noemer ‘nieuws’ en doe niet alsof er journalistiek bedreven wordt, svp.’

Pardon? Helaas valt me steeds vaker op dat mensen die hun zin niet krijgen nogal wild vanuit de heup beginnen te schieten.

Als de krant dan zo slecht is, waarom wil de lezer zijn mening daar dan in gepubliceerd krijgen? Dan ga je toch naar een forum dat je beter bevalt? En als je vindt dat de redactie slecht werk levert, dan wil je daar toch niets mee te maken hebben?

Of neem dit voorbeeld. Een lezer die door de redactie van het blog werd gehaald omdat ze haar reacties opluisterde met een plaatje afkomstig van een affiche van de Hitlerjugend, schreef dit terug: ‘Als mijn avatar u niet bevalt, dan zegt dat meer over uw bekrompenheid dan over mijn politieke gezindheid. Het bericht waarin ik mijn keuze op een heldere manier heb toegelicht (sinds wanneer moeten deelnemers zich eigenlijk daarvoor verantwoorden?) heeft u verwijderd. Blijkbaar bent u te dom om zich voor te kunnen stellen dat men juist door scheldwoorden en symbolen van totalitarisme te onteigenen deze van hun giftige angel kan (helpen) ontdoen.

‘Voor een vertegenwoordiger van het recht op vrije meningsuiting zou u zich diep moeten schamen, temeer omdat het erop lijkt dat u mij ook nog eens een IP-ban heeft opgelegd.

‘We leven toch niet meer in de jaren vijftig, of – erger nog – in bezettingstijd, waarin willekeurige daaskoppen eerzame medebezoekers kunnen aangeven bij de gedachtenpolitie? Wat zullen we nu beleven! Ik zal het u nog sterker vertellen, dit mailtje gaat doorgestuurd worden naar een journalist van Vrij Nederland en mogelijk nog een paar relaties bij diverse andere landelijke media. Bent u nu helemaal gek geworden?!’

Dat doorsturen hoeft niet meer, dat is bij deze gedaan. Maar waar komt die verontwaardigde toon toch vandaan? Natuurlijk is niet alles wat de redactie doet altijd even consequent en hoogstaand, maar het wordt wel erg lastig communiceren met lezers als het debat na een enkel mailtje al op deze toon wordt gevoerd.

Laat dat mijn wens voor het nieuwe jaar zijn: een beetje meer wellevendheid.

Thom Meens

Meer over