De ongewisse stad is bijzondere dystopische roman

Uitgever George Coppens van de in 2015 ter ziele gegane uitgeverij Coppens en Frenks kon het niet laten. Onder de naam De Laatste Snik is er toch nog een boek uitgekomen dat onmiskenbaar de stijl van deze eigenzinnige uitgever uitstraalt. Een gebonden boek met een donker omslag waarop een volslagen onbekende, welluidende Franse schrijversnaam prijkt. De inhoud is een korte maar huiveringwekkende dystopische roman uit 1950.

null Beeld
Beeld

De ongewisse stad is het meest bijzondere van het tiental boeken (verhalen en romans) diejurist en schrijver J.M.A. Paroutaud publiceerde. Hij leefde van 1912 tot 1978 in Limoges. Avant-gardevoorman André Breton was enthousiast over La ville incertaine en vond dat het 'inzicht in de toekomst' gaf.

Om een straf te ontlopen is hoofdpersoon Ranède zijn land ontvlucht en terechtgekomen in deze vreemde stad. De mensen zijn er opgewekt, de meisjes hebben mooie benen en het park verspreidt een heerlijke bosgeur. Maar de inwoners zijn onderworpen aan willekeur. In het Regeringspaleis vaardigt een oud mannetje wetten uit die dagelijks kunnen veranderen. Zo kan er opeens een avondklok zijn ingesteld, of een stiltegebied. Winkels kunnen 'transformeren' in vallen: elke klant die er die dag binnengaat, wordt opgepakt. Gevangenen worden ingezet om de reuzenhagedissen in het park af te maken of om te werken tot ze worden omgebracht. Als nationale sport laten atleten zich van grote hoogte op een marmeren vloer vallen. De kroegbaas fotografeert ze op het moment dat ze neerkomen. Behalve Ranède, die binnen de kortste keren een baan, een vrouw en een huis heeft, vindt iedereen alles volstrekt normaal. Ranède vlucht dan ook terug, naar zijn land met vaste regels, waar hem een nieuwe verrassing wacht.

fictie
J.M.A. Paroutaud
De ongewisse stad
Uit het Frans vertaald door Mirjam de Veth.
De Laatste Snik; 134 pagina’s; € 23,50.

Meer over