De ombudsclown

De Ombudsclown geeft een opdracht

De Ombudsclown behandelt vragen, klachten en opmerkingen over zaken waaraan eigenlijk niets te doen is.

null Beeld

De klacht

De afgelopen weken kwamen alle opdrachtboeken van zaterdagrubriek Opgedragen, afgedankt uit Amsterdam, merkt Trees Roose uit Haren op. ‘Dat deze stad de habitat van de gemiddelde Volkskrantjournalist is, wekt natuurlijk geen verbazing meer in ‘de regio’. Maar mij dunkt dat er toch op zijn minst, al was het alleen om de schijn op te houden, af en toe ook een provinciaal boekenkastje meegenomen kan worden in de zaterdagcourant. En nu niet gemakzuchtig roepen dat die buitenlieden dan zelf maar op reportage moeten. Geen sprake van. Hup, in de benen, en óp naar Nuis, Nunspeet, Nuth!’

De Ombudsclown

Trees Roose heeft groot gelijk, al begrijpt de Ombudsclown ook dat de maker van Opgedragen, afgedankt het in deze tijd vaker dicht bij huis zoekt. De Ombudsclown geeft de opdracht door aan Henk Bovekerk, en vraagt hem een afgedankt boek uit een ander oord op en over te dragen aan Trees Roose.

Klagen loont! didu@volkskrant.nl

Meer over