Drama

De-Lovely

Een schitterende charmeur

David Sneek

De-Lovely is grotendeels een film over stijl en vormelijkheid. In de beschrijving van het leven van componist Cole Porter overheersen verhulde en indirect beschreven gevoelens; liefdesverklaringen gaan vergezeld van een beleefd lachje of een kwinkslag, en zelfs wanneer de emoties hoog oplopen, verliest niemand zijn goede manieren.

Zo is ook de door regisseur Irwin Winkler gekozen constructie er op gericht afstand te bewaren. De film opent met het einde van Porters leven, en laat hem in zijn laatste ogenblikken een bezoek krijgen van een engel die zijn bestaan opnieuw vormgeeft in ouderwetse musicalnummers. Die gaan vervolgens over in flashbacks naar het begin van de gecompliceerde relatie van de liedjesschrijver met zijn echtgenote Linda Lee Thomas, die van Porters homoseksuele affaires wist toen ze hem trouwde, maar daar steeds meer problemen mee kreeg.

Uiteraard is in een film over Cole Porter de muziek essentieel, en ook dat houdt de distantie intact. De biografie ontvouwt zich in korte episodes, met ongeveer elke vijf minuten een intermezzo voor een optreden of een musicalfragment. Porters liedjes krijgen, gezongen door sterren als Sheryl Crowe, Alanis Morisette en Robbie Williams, soms een licht anachronistische interpretatie, maar sluiten ook aan bij de handeling. Teksten als 'Experiment: make it your motto day and night' hebben in een nachtclub vanzelf een extra betekenis.

Dat door de vele dubbelzinnigheden, de uitbundige aankleding en de gekunstelde structuur van De-Lovely toch geen steriele overdaad ontstaat, is te danken aan de hoofdrolspelers: aan Ashley Judd, die als de vrouw van Porter een mooie overgevoeligheid in haar rol legt, en vooral aan Kevin Kline, die van Porter een schitterende charmeur maakt. Hij is altijd in staat de situatie met een grap naar zijn hand te zetten, en tegelijk laat het subtiele samenspel met Judd steeds doorschemeren dat achter de ironie, de stijl en de etiquette een echte romance schuilging.


Meer over