De kater na Prinsjesdag

Het eerste dat aan het sterk vernieuwde Vrij Nederland opvalt, is het ontbreken van een roddelrubriek. Kennelijk passen dergelijke stukjes niet meer bij de pretentie die het blad wil uitstralen....

Dat zijn ze dus niet, als we Elsevier moeten geloven, dat de jaarlijkseranglijst van ziekenhuizen heeft samengesteld. Maar als je het lijstjebekijkt, heeft Marijnissen behoorlijk gelijk. Vragen roept ook het artikelover D66 op. Volgens Elsevier ontwikkelt het 'kwijnende muurbloempje zichtot een partij met heldere standpunten en een groot kiezerspotentieel'.Zelf ziet de partij het ook helemaal zitten. Boris Dittrich voorspeltminstens tien zetels bij de verkiezingen van 2007. Overdrijven is ook eenkunst, want vooralsnog wijzen de peilingen op een halvering naar driezetels.

HP/De Tijd heeft het, net als VN, ook over de kater van Prinsjesdag,maar trekt het verhaal naar het persoonlijke vlak: over dewoordspelletjes, het gekwebbel en het lonken naar, of juist het ontlopenvan de media. Het artikel is helemaal in de stijl van HP/De Tijd, dat ookelders meer mensen dan ideeën belicht (Leon de Wolff, Anton Corbijn,NRC-columniste Marjoleine de Vos). Zelfs in het artikel over dehervormingen in Duitsland valt de naam Karl Marx vaker dan de termcommunisme.

De Groene Amsterdammer heeft klaarblijkelijk vooruit gewerkt en komt mettwee artikelen over de gestorven filmer Willem van de Sande Bakhuyzen. DeGroene noemt de film, Leef! 'ondanks alles' een geslaagde film. Het lijkter een beetje op dat men bij het afscheid van de filmer moeilijk kritischdurft te zijn, wat VN wel is. Een beetje afscheid wordt ook genomen vanonderwijs-chroniqueur Kees Beekmans. Hij heeft als leraar ontslag genomen,maar komt terug, belooft de redactie. Gelukkig maar.

Gijs Zandbergen

Meer over