DagboekErnst Heldring (1871-1954)

De dood van Gustav Stresemann is een slag voor ‘gansch Duitsland’

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Gustav Stresemann (1878-1929). Beeld ullstein bild via Getty Images
Gustav Stresemann (1878-1929).Beeld ullstein bild via Getty Images

Amsterdam, 6 oktober 1929

Ik ben vier dagen in het Rijnland geweest, te zamen met een gezelschap burgemeesters, onder anderen die van Rotterdam en Den Haag; uitnoodiging van den ­Regierungspräsident van het ­Bezirk Düsseldorf.

Zeer royale ontvangst, maar een overladen program, waardoor men steeds te laat kwam en niets goed zag. Enorm veel eten en drinken, waartusschen ik met moeite heenzeilde.

De Regierungspräsident Bergmann is een Socialist, een knappe vent, en een paus van het eerste water. Ten slotte hadden wij donderdagavond een eindelooze ­afscheidsfuif te Kleef bij den Landrat Eich, een vroolijken oerduitscher.

Nauwelijks teruggekomen ontving ik het bezoek van Raestadt, den Noorschen gedelegeerde te Genève. Hij dineerde met zijn vrouw bij ons, het zijn aardige mensen. Zij heeft Poolsch bloed, dat haar levendig van aard doet zijn.

Op onze Duitsche reis overviel ons het bericht van den dood van Stresemann, een zware slag voor Duitschland en Europa, want er is geen man in gansch Duitschland die zichtbaar den slag heeft, zoo-als hij, moeilijkheden in ­binnen- en­ ­buitenland te overwinnen.

In den steeds verworden staat der binnenlandsche politiek in Duitschland kan zijn heengaan zeer ernstige gevolgen hebben.

Ernst Heldring (1871-1954), bankier, reder en politicus. Ingekort fragment uit Herinnering en dagboek (ed. Joh. de Vries). Wolters-Noordhoff, 1970.

Meer over