De Ateliers noemen 'Rietveld' lijkenpikker

De verhouding tussen de Rietveld Academie en De Ateliers is op scherp komen te staan. De directeuren van de twee Amsterdamse kunstenaarsopleidingen verwijten elkaar 'lijkenpikkerij' en 'oncollegialiteit', nadat elk van hen een voorstel heeft gedaan voor het voortbestaan van beide instituten....

Van onze verslaggeefster Anne van Driel

De Rietveld Academie wil dat diens tweede fase-opleiding, (het Sandberg Instituut) gaat fuseren met De Ateliers. Het voortbestaan van De Ateliers wordt bedreigd: de Raad van Cultuur heeft aan de staatssecretaris geadviseerd de subsidie van De Ateliers stop te zetten. Het fusie-voorstel werd vorige week door Jos Houweling, directeur van het Sandberg Instituut, geopperd in de Volkskrant. Ook Rietveld-directeur Tijmen van Grootheest ondersteunt dat plan.

De Ateliers zijn echter zeer verbolgen over dit voorstel, dat door directeur Dominic van den Boogerd als 'lijkenpikkerij' wordt betiteld. Fusie is voor hem onbespreekbaar, omdat de kwaliteit van de tweede fase-opleidingen als het Sandberg Instituut tekortschieten in vergelijking tot een werkplaats als De Ateliers. In een recente brief aan de Raad voor Cultuur stelt kunstenaar Marien Schouten, begeleider bij De Ateliers, dan ook voor niet te korten op de werkplaatsen, maar juist de tweede fase-opleidingen op te heffen.

'Ja, dit zijn nu collega's', reageert Tijmen van Grootheest. 'Zo maak je geen vrienden.'

De Ateliers betichten de Rietveld Academie van een opzetje. Van den Boogerd stelt dat Van Grootheest, nog voordat de Raad van Cultuur kwam met het advies om de subsidie van De Ateliers stop te zetten, al op de hoogte was gesteld van wat De Ateliers boven het hoofd hing. Hij heeft 'sterke vermoedens' dat Van Grootheest zijn fusieplan in die periode 'heeft bekokstoofd met de Raad'. Met als resultaat de volgende zinsnede in het raadsadvies: 'Er is een combinatie van De Ateliers met een voortgezette opleiding denkbaar.'

Van den Boogerd: 'De Rietveld reikt ons nu de hand, nadat hij ons eerder pootje heeft gelicht.'

Van Grootheest van de Rietveld bevestigt dat hij voor het uitkomen van het raadsadvies 'in de wandelgangen van het departement' OCW hoorde dat De Ateliers zware tijden tegemoet gingen - 'al wist ik niet dat het over een subsidiestop ging'. 'Ik heb dat bij De Ateliers gemeld, en als noodplan een fusie voorgesteld. Daar wilden ze niets van weten.' Van Grootheest ontkent echter dat hij voor het raadsadvies met de Raad of het ministerie over zijn fusieplan heeft gesproken.

Meer over