DagboekDuco Wilhelm Sickinghe (1888-1983)

Dagboekfragment: Waarom het hof driemaal daags kruisbessen eet

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Kruisbes. Beeld Getty Images
Kruisbes.Beeld Getty Images

Het Loo, 16 juli 1920

Afgelopen winter hebben we wel eens geglimlacht, dat wij vanwege de bezuiniging ten hove geen vruchten kregen en dat in een tijd, dat straatventers goudrenetten te koop boden voor vijftien cent per kilo.

Er gaat een oud verhaal dat koningin Maria Christina van Spanje opdracht gaf om een min van haar zoon veertigduizend dukaten te geven. Ze had echter een verstandige thesaurier. Deze liet op een tafel veertigduizend dukaten in goud opstapelen en toonde de koningin het uitgestalde bedrag, waarop zij uitriep: ‘Eén zo’n stapeltje is meer dan genoeg.’

Wijlen koning Willem III zag bij een van de boeren van Het Loo een kruisbessenstruik, waarvan de boer beweerde, dat zij hem kruisbessen leverde tot een waarde van vijf gulden. Op Het Loo teruggekeerd, gaf Zijne Majesteit aan de intendant bevel onmiddellijk een miljoen kruisbessenstruiken te planten. Hectaren vol werden beplant. Met het gevolg dat wij aan ontbijt, lunch en diner kruis­bessen en nog eens kruisbessen voortgezet krijgen.

Vandaag kennis gemaakt met Willem Jan en Eric Roëll. Hun vader, kamerheer in buitengewone dienst, is ook gekomen. Willem en Erik zijn typische Roëlls. Aardige jongens. Willem wil boer worden. Hij is een veertienjarige jongen op een lyceum en kan het dus nog ook nog proberen in een intellectueel hogerstaande werkkring.

Duco Wilhelm Sickinghe (1888-1983), ordonnansofficier van koningin Wilhelmina. Ingekort fragment uit ­Janine Jager: De maarschalkstafel. Pegasus, 2019.

Meer over