DagboekRichard Wagner (1813- 1883)

Dagboekfragment: Richard Wagner werpt een blik in de eeuwigheid

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

 Richard Wagner in circa 1850.  Beeld Getty
Richard Wagner in circa 1850.Beeld Getty

Zürich, 18 september 1858

Vandaag een jaar geleden voltooide ik het libretto van Tristan en Isolde en schonk ik jou de eerste akte. Je leidde me naar mijn stoel bij de sofa, omhelsde me en zei: ‘Nu heb ik niets meer te wensen!’

Op die dag en op dat uur werd ik wedergeboren. Tot dat moment gold mijn voor-leven, nu begon mijn na-leven. Slechts in dat ene wonderbare ogenblik leefde ik. Weet je hoezeer ik daarvan genoot? Niet bruisend, stormachtig, verrukt, doch plechtig, diep doordrongen, vrij, alsof ik voorgoed in de eeuwigheid blikte.

Van de wereld had ik, met pijn, afstand genomen. Alles in mij was afweer en ontkenning. Zelfs het scheppen van kunst vond ik pijnlijk, want alles was verlangen, het onvervulde verlangen in plaats van die afweer en ontkenning het bevestigende en verzoenende te vinden.

Een lieve vrouw, schuchter en bedeesd, wierp zich dapper midden in die zee van smart en lijden, om mij dit heerlijke ogenblik te schenken waarop zij zei: ‘Ik houd van jou!’

Zo gaf jij jezelf aan de dood, om mij het leven te schenken. En zo ontving ik jouw leven, om samen met jou afstand te doen van dit ­leven, om samen met jou te lijden en te sterven.

Nu eindelijk was de ban van het verlangen gebroken! Dit éne weet jij ook: dat ik sedertdien niet meer in tweespalt met mijzelf heb verkeerd. Alle bitterheid was uit mij gevloden.

Richard Wagner (1813- 1883), Duitse componist. Ingekort fragment uit ­Tagebuchblätter und Briefe. Verlag A. Duncker, 1904.

Meer over