DAGBOEKStefano Infessura (ca. 1435-1499)

Dagboekfragment: Paus Sixtus IV zegent de wapens en trekt ten strijde

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Plein voor de St. Jan (Basilica di San Giovanni in Laterano).Beeld Getty Images

Rome, 23 juni 1484

Op voornoemde 23ste juni werden de bombarden, haakbussen en het overige geschut, dat de hoogste pontifex persoonlijk had laten vervaardigen en van zijn zegel had voorzien, in gereedheid gebracht om tegen Marino op te trekken.

En terwijl in vroeger tijden de apostelen door wonderen en gebeden en het teken des kruises het volk voor het christelijke geloof trachtten te winnen, verovert men het thans door beschietingen met bombarden en haakbussen en ander oorlogstuig.

Voor de bovengenoemde artillerie zich op weg begaf, heeft de allerheiligste Sixtus zich op de avond voor het feest van Sint-Jan naar het plein laten dragen waar de artillerie stond opgesteld. Nadat hij het strijdtuig en zijn zegel dat hij er op had laten aanbrengen had geïnspecteerd, wendde hij zijn ogen naar God, hief beide armen hemelwaarts, zegende de wapens en maakte er het kruis­teken boven, sprak een gebed tot God en bad en bezwoer Hem dat waarheen deze wapens ook zouden worden gevoerd, ze de vijanden van de Kerk zouden verslaan en ze op de vlucht zouden jagen.

Maar daar het een kwaadaardig gebed was, verhoorde de almachtige God het niet, doch liet juist het tegenovergestelde gebeuren.

Ook liet Sixtus verkondigen dat iedere man of edelman die een burcht of ander goed van de heer Collona zou veroveren, deze voor zichzelf mocht behouden aangezien het de bezittingen van een vijand van de Kerk betrof.

Stefano Infessura (ca. 1435-1499), ­Italiaanse jurist en secretaris van de Romeinse senaat. Uit Römisches ­Tagebuch. Diederichs, 1979.

Meer over