dagboekJohan Steengracht (1727-1785)

Dagboekfragment: Parijs is de Hoofdstad, maar de straten zijn niet heel breed

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Een gravure van Parijs in de 18de eeuw. Beeld Getty
Een gravure van Parijs in de 18de eeuw.Beeld Getty

Parijs, 9 augustus 1772

De Hoofdstad van geheel Vrankrijk en een der grootste steden van Europa, geleegen in ’Ile de France aan de rivier de Seine, die met twee armen het middel­gedeelte van de Stad, dat men Cité noemt, omvat, deeze rivier, uit Bourgondien afkomende, loopt met verscheide takken door Champagne & vereenigt zig bij ­Parijs met de Marne, loopende voorbij Rouen bij Have de Grace in het Canael.

De straeten in de Stad zelve zijn niet heel breed, hebbende een goot in het midden, waarin het waeter loopt van de daeken, door overhangende gooten. Des avonds zijn de Straeten verlicht door groote Lantaarns waarin lampen met reverbaires, welke lantaarns aan wederzijde der huizen met touwen worden vastgemaakt, hangende dus in het midden der Straaten.

Wij arriveerden in die weereldstad door de voorstad & Poort van St. Martin. Daar zijn elf voorsteeden, welke zeer groot zijn & ruimer straaten hebben, dan men in de stad zelve vindt.

Wij reeden naar het Logement voor ons bestelt, komende aan de Pont Neuf, die wij overreeden, voorbij het Collegie van Vier Natien & eindelijk in de rue Colombier & van daar in de rue Jacob, alwaar in het hotel de Rome, bij zeekere mr. Picaut ons intrek namen.

Ingekort fragment uit Irene Storm van Leeuwen – Van der Horst: Zeeuwse regenten in Parijs – De reis van Johan Steengracht met zijn zoon Nicolaas en Daniel Radermacher naar Parijs in 1772. Verloren, 2020.

Meer over