DagboekCornelis Bijl de Vroe

Dagboekfragment: Lokale bestuurder worstelt met het protocol

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Padang, West-Sumatra.  Beeld The LIFE Picture Collection
Padang, West-Sumatra.Beeld The LIFE Picture Collection

Padang, 16 maart 1916

Heel Padang in rep en roer en behandelt de brandende vraagstukken van den dag. De President van de Raad der Justitie mr. de Lussanet de Sablonière staat er al heel moeilijk voor. ’t Is een zwaar heer met met bijbehoorend enorm hoofd, glad geschoren wangen van uitgestrekten verten met blauw wazigen horizon. Kort zwartgrijs stoppelhaar onder den forschen haviksneus.

In den proefdruk voor het feestprogram stond hij vermeld als ‘het Lid van den Raad van Justitie belast met de functie van President’, welke onjuiste betiteling den geachten man evenzeer bedroefde als griefde. Alle misverstand verdween toen bleek dat de boekdrukker verkeerdelijk een vroeger program domweg had nagedrukt.

Doch er was meer! Als lid der begroetingscommissie toch moest hij den Gouverneur-Generaal begeleiden van boord naar het residentiehuis in pandenjas en aldaar zijn rechters aanvoeren ter receptie gehuld in plechtig zwart zijden toga. Reeds waren nachten heengegleden in ernstig peinzen zonder als belooning te brengen de oplossing van het schijnbaar onmogelijke.

Echter ook hier vond vrouwenlist uitkomst. In de kinderkamer des Residenten zal de echtgenoote des presidenten zich bevinden en haren man daar de toga om de schouderen werpen.

De hemel geve dat geen onbevoegde dat vertrek betreedt.

Cornelis Bijl de Vroe (1879-1945), ­adjudant van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Ingekort fragment uit Rondom de Buitenzorgse troon. Fibula-Van Dishoeck, 1980.

Meer over