DagboekGaleazzo Ciano (1903-1944)

Dagboekfragment: koning Victor Emanuel III is helaas geen groot spreker

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Victor Emanuel III (1869- 1947) Beeld Getty
Victor Emanuel III (1869- 1947)Beeld Getty

Rome, 21 december 1939

Bezoek van den koning en de koningin aan het Vaticaan. De koning was in een goed humeur en wenst mij geluk met mijn rede. Hij is blij, dat ik de Duitsers reden tot ergernis heb gegeven. Volgens hem zijn zij gedoemd de oorlog te verliezen, en helemaal als zij niet op de volledige steun van Rusland kunnen rekenen.

Het bezoek verliep zonder complicaties, maar er was even enige consternatie, toen de Paus (Pius XII, red.) een toespraak begon te houden. De koning is altijd gauw van zijn stuk gebracht, zodat hij niet weet wat hij moet doen.

Hij was bang dat hij de woorden van de Paus zou moeten beantwoorden en omdat hij nu eenmaal geen groot redenaar is, wendde hij zich in wanhoop tot mij. Ik beduidde hem niets te doen en toen kalmeerde hij.

In zijn onderhoud met den ­koning oefende de Paus scherpe kritiek uit op Duitsland vanwege de vervolgingen waaraan de Kerk in dat land blootstaat.

Ik heb Himmler ontvangen en ik heb een zeer onbelangrijk onderhoud met hem gehad. Ik heb getracht om wat meer te weten te komen over het offensief, maar de Duitsers zijn mij gaan wantrouwen en ik werd niets wijzer.

Gisteren heeft de Duce twee uur lang over vier ogen met Himmler gesproken en toen deze de Mappamondo-zaal verliet, zag hij er zeer tevreden uit. Wat kan Mussolini hem beloofd hebben?

Galeazzo Ciano (1903-1944), fascistisch politicus, door zijn schoonvader Mussolini ter dood veroordeeld. Uit Ciano’s dagboek. Vertaling A. van Dorp. De Arbeiderspers, 1947.

Meer over