DagboekOmer K. De Laey (1876-1909)

Dagboekfragment: kermis met blote kinderbillen in Siena

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Siena in 1946. Beeld Getty
Siena in 1946.Beeld Getty

Siena, 16 november 1903

Reeds meende ik, over Siena, mijn gedacht kenbaar te maken, met te zeggen, dat ik een zijdeblinkenden zwarten hond gezien had en buitengewoon groote ajuinen, voor de groenselwinkels.

Maar dan vond ik den weg naar de Citadella, die lag te blaken in de achternoenzonne. Van hier bekeken staat het stadje in een reuzenring van bergen, waarover hier en daar wolken varen, met zilveren voering, lijk gordijnen.

’t Is zoodanig rustig, dat geen bladje roert op de boomen. Langs de hellingen der heuvels ploegen witte koeien, met lange krinkelhorens. Zij steken aangenaam af op de kastanje-bruine aarde en het citroen-gele druivelaarloover.

Te midden deze zwijgende eenzaamheid speelt een krijgs­muziek, in de verte, Tannhauser’s begrafenismotief en dit brengt zulk rouwgevoelen mee, dat de ­cypressen schijnen te bewegen en met trage stappen lijk pelgrims naar de vlakte neer te dalen.

Als ik terugkeer op de wandeling is het kermis. Een peerde­molen draait en schommelt ­nevens Garibaldi’s ruiterstandbeeld. Al de bambini van Siena en der omstreken zijn hier t’ hoope. Een echt volkstooneel, op zijn Breughels, want ik zie meiden, die in omnium conspectu het centrum gravitatis hunner kinderen kuischen, met witte handdoeken.

Onnoodig hierbij te voegen dat deze handdoeken, na de operatie, de nuance gekregen hadden ‘de la véritable terre de Sienne’.

Omer K. De Laey (1876-1909), Vlaamse dichter. Ingekort fragment uit Uit Italië, afgedrukt in tijdschrift Dietsche Warande en Belfort, 1904.

Meer over