dagboekSamuel Pepys (1633-1703)

Dagboekfragment: grote schrik, Londen staat in brand

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Samuel Pepys  Beeld Getty Images
Samuel PepysBeeld Getty Images

Londen, 2 september 1666

Om drie uur ’s ochtends wekte Jane ons om te komen vertellen, dat zij in de City een grote brand zagen. Ik schoot mijn ochtendjas aan en ging naar haar raam. En ik dacht, dat de brand aan de achterkant van Mark Lane was en ging weer naar bed om verder te ­slapen.

Ik stond omstreeks zeven uur op en toen ik uit het raam keek, zag ik, dat het vuur zich op grotere afstand bevond. Even later komt Jane binnen en vertelt dat er meer dan driehonderd huizen zijn verwoest. Ik kleedde mij daarop helemaal aan en wandelde naar de Tower om daar naar een van de hogere platforms te klimmen. Daar zag ik de huizen in vlammen staan, terwijl er een enorm grote brand woedde aan deze en aan de andere kant van de brug.

Vervuld van zorgen klom ik naar beneden, naar de luitenant van de Tower, die mij vertelde dat de brand vanochtend is begonnen in de koninklijke bakkerij in Pudding Lane en dat de St.  Magnuskerk en het grootste deel van Fish Street al zijn verwoest.

Ik ging daarop naar de rivier en liet mij onder de brug door varen, waar ik een brand zag die mij met droefheid vervulde. De huizen verderop tot aan de herberg de Oude Zwaan waren al verbrand, terwijl het vuur zich snel voortplantte. Iedereen was bezig zijn bezittingen in de rivier te smijten of ze in lichters te laden.

Samuel Pepys (1633-1703), Britse ambtenaar. Ingekort fragment uit Dagboek 1660-1669. Vertaling A. Alberts. Fibula-van Dishoeck, 1981.

Meer over