DagboekWillem Hendrik de Beaufort (1845-1918)

Dagboekfragment: Alweer een winter zonder ijspret

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Den Haag, 30 december 1910

Dit jaar eindigt wat den toestand van den dampkring en de temperatuur betreft als het vorige: ­lenteweder, thermometerstanden van 40 graden Fahren­­heit, ­regenbuien als in het voorjaar, de weiden groen en vol madelieven, tot nog toe geen drie dagen vorst.

In Den Haag vertelde Jansen, mijn vroegere ambtgenoot als ­minister van Marine, thands als zeventigjarige nog krachtig en flink, wethouder en gedurende vele maanden waarnemend ­burgemeester der residentie, dat iemand de stelling verdedigd had dat het toenemend ontwikkelen van electriciteit voor alle bedrijven de oorzaak was van de stijging der temperatuur gedurende den winter ten onzent.

Hij deelde het mij echter mede als merkwaardigheid en had zelf geen reden om er eenig gewicht aan te hechten.

Toch is het wel opmerkenswaardig dat de vorst in de laatste jaren zoo zeldzaam is. ­In den laatsten winter zijn alle ijskelders door kunstijs moeten gevuld worden. Tot nog toe ook geen ijs maar het kan nog komen.

In de staatkundige wereld eindigt het jaar niet gelukkig voor het ministerie dat zijn minister van Oorlog verloor (Wouter Cool, red.) en zijne partij door verdeeldheid verscheurd ziet.

De koningin houdt geen nieuwejaarsreceptie omdat Nieuwejaar op zondag valt. Wat hiervan de oorzaak is kan ik niet gissen.

Willem Hendrik de Beaufort (1845-1918), liberaal staatsman. Ingekort fragment uit Dagboek en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort. Inst. voor Nederlandse Geschiedenis, 1993.

Meer over