NieuwsKunst

Cultuurfondsen schieten kunstenaars met 15 miljoen te hulp

De zes rijkscultuurfondsen maken ruim 15 miljoen euro vrij voor makers en instellingen die in de coronacrisis nog niet zijn geholpen met de steunmaatregelen van het kabinet.

Bezoekers van de kunstbeurs Pan Amsterdam in november 2019. Beeld ANP
Bezoekers van de kunstbeurs Pan Amsterdam in november 2019.Beeld ANP

Het gaat niet om nieuw subsidiegeld uit Den Haag. De fondsen hebben in overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op hun begrotingen ruimte gemaakt voor de noodsteun.

De rijksfondsen voor podiumkunsten (film, beeldende kunst, amateurkunst, literatuur, architectuur en (digitale) vormgeving) zijn ooit in het leven geroepen om vernieuwing, festivals of kleine instellingen te steunen die niet onder het vierjaarlijkse structurele subsidiestelsel vallen.

De fondsen doen nu een aantal noodgrepen, zoals het betalen van de huur van beursstands door het Mondriaan Fonds van de kunstbeurzen Unseen, Art Rotterdam en Pan Amsterdam. Zo kunnen de organisaties hopelijk het hoofd boven water houden tot de beurzen weer zijn toegestaan. Ook zijn door meerdere fondsen nieuwe subsidiepotjes opengesteld om makers de gelegenheid te geven onder de anderhalvemeteromstandigheden nieuw werk te maken. Het Fonds Podiumkunsten heeft 500 duizend euro beschikbaar voor de regeling Balkonscènes, waarop theatermakers, dansers en musici aanspraak kunnen maken voor het produceren van kleinschalige voorstellingen.

Het fondsenpakket is de derde maatregel die specifiek voor de cultuursector wordt genomen. Eerder trok het kabinet 300 miljoen euro aan nieuw geld uit om de grootste kunstinstellingen voor omvallen te behoeden. Ook hebben het Rijk en de fondsen subsidieontvangers eerder al laten weten dat zij geen geld hoeven terug te betalen als voorstellingen of festivals niet konden doorgaan, als alle betrokkenen maar wel zijn uitbetaald.

Minister Van Engelshoven gaf in de Kamer toe dat 300 miljoen euro niet genoeg is om de cultuursector door de coronacrisis te helpen. Maar voor ze verder kan kijken, moet dat noodpakket eerst maar eens worden verdeeld.

Het kabinet moet het kopen van kunst en het geven van opdrachten aan kunstenaars fiscaal aantrekkelijk maken. Met die oproep hopen kunstenaars het Rijk te bewegen meer te doen om de kunstsector door de coronacrisis te helpen.

Meer over