Crediteuren dansen op graf Literaire Salon

In 1995 hief de stichting Literaire Salon in Amsterdam zichzelf op. Ze moest wel, de stichting stond voor 132 duizend gulden in het krijt bij verschillende crediteuren, onder wie 32 cursusleiders die op kosten van de Salon les gaven in 'Moderne Nederlandse Letterkunde na 1945'....

Bestuursvoorzitter Aart van Zoest kon niets anders doen dan alle medewerkers van de stichting 'ter bevordering van het lezen' te ontslaan en directeur Hanneke Eggels op non-actief te stellen. De Salon was niet meer.

Begin deze maand ontvingen Van Zoest en Eggels een brief. Daarin stelde curator P.J. Stuijt hen hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort van de stichting: 160 duizend gulden.

Zij zijn niet de enigen. Ook bestuursleden uit de periode 1989-1994 moeten eraan geloven. Behalve voorzitter Huib Drion zijn dat penningmeester Jan Brummelhuis en de leden Els Broeksma, Hella Haasse, Adriaan Morriën en Hans van Velzen. Allen wordt onzorgvuldig bestuur verweten.

Voorzitter Van Zoest laat een hinnikende lach horen als hem commentaar wordt gevraagd. De brief van de curator noemt hij 'absurd'. Het is grotendeels te wijten aan het 'megalomane mis-management van Eggels'.

Ex-directeur Eggels vindt het een 'bittere ervaring'. Ze heeft onmiddellijk protest aangetekend bij de curator. Cursisten en cursusleiders die zij aan werk hielp, hebben haar laten vallen. Oud-bestuursleden proberen de zaak 'in de doofpot te stoppen'.

Oud-bestuurslid Hella Haasse vindt de affaire een storm in een glas water. 'Ik maak mij niet ongerust. En Drion is jurist.' Drion was donderdag onbereikbaar voor commentaar.

Arne Leffring

Meer over