Chazan-zang en kietelende 'blue notes'

Het is altijd een tikje riskant om gewijde muziek de concertzaal in te brengen, maar het publiek in Korzo reageert zondagavond geestdriftig op de gepassioneerde zang van Alberto Mizrahi, en ook zelf raakt hij zichtbaar in vervoering....

Componiste Vanessa Lann, die speciaal voor dit gezelschap eenwerk met de titel Illuminating Aleph heeft geschreven, voelt hetmuzikale taaleigen van de chazan goed aan. Het resulteert evenwelin heftige, maar zoetsappige spanningsbogen met veel overmatigesecundes, tremulerende tokkelinstrumenten en andere ingrediëntendie eigenlijk weinig verschillen van die van een orkestje in eenHongaars restaurant, zij het dan iets meer door elkaar geklutst.

De twee nieuwe composities worden omkaderd door korterejoods-liturgische stukken, die getuigen van muzikaalassimilatievermogen. Fraai is het Renaissance-idioom dat SalomoneRossi hanteert in zijn vier eeuwen oude psalmzetting, nogverrassender is de mix van traditionele chazan-zang en kietelendeblue notes die Kurt Weill in zijn Kiddush verwerkte.

Met Kavanah (Tefilat Erev Shabat) heeft Benedict Weisser, dieevenals Lann in New York geboren is, maar al lang in Nederlandwoont, pittiger kost voor Mizrahi bereid. Weisser werkt naar detrant van de Haagse School met clusterachtige akkoorden enom-en-om gestoten ritmes, die hij scherp doseert. Het is goedte horen dat Weisser, zelf kleinzoon van een cantor, de materienaar zijn hand zet en tegelijkertijd recht doet aan delanggerekte cantilenes van de joodse traditionele zang. En inMizrahi vindt hij de best denkbare pleitbezorger.

Meer over