CDA en bedrijven zijn tegen veiling van gsm-licenties

Het bedrijfsleven en het CDA willen dat nog dit jaar twee licenties voor mobiele telefonie worden uitgegeven. Bovendien wijzen ze de door minister Jorritsma voorgestelde veiling, die pas dit voorjaar zou plaatshebben, af....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Het bedrijfsleven, verenigd in de branche-organisatie BTG, wijst erop dat de twee bestaande mobiele telefonie-aanbieders PTT Telecom en Libertel teveel voordeel hebben van uitstel. 'Per maand kost dat de eventuele nieuwe aanbieders zo'n 70 duizend klanten waardoor ze maandelijks miljoenen gulden achterstand oplopen.' De vertraging zou bovendien strijdig zijn met een Europese richtlijn.

'Deze kwestie duurt nu al drie jaar en oorspronkelijk zouden de licenties al in januari 1996 worden uitgegeven', zegt BTG-directeur C. van Ee. 'Het lijkt er steeds meer op dat dit uitgroeit tot een politieke zaak hetgeen de marktwerking niet bevordert. De consument en de zakelijke gebruiker zullen hiervan nadeel ondervinden en dat is niet acceptabel. De eerste kandidaten voor een DCS 1800 licentie zijn inmiddels afgehaakt.'

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer heeft de CDA-fractie er ook voor gepleit dat Jorritsma de twee vergunningen moet toekennen aan de beste kandidaat. In het voorstel van het CDA kunnen de vergunningen voor 1 januari worden verdeeld en worden bezwaren van Brussel tegen de procedure omzeild. Eind september bepaalde de Europese Commissie al dat Jorritsma haar oorspronkelijke wetsvoorstel moest aanpassen.

Meer over