Catharijneconvent mag 'actualiseren'

BEELDENDE KUNST..

Het traditionele museum het Catharijneconvent in Utrecht krijgt de komende jaren uitzonderlijk veel subsidie. Het museum ontvangt een eenmalige bijdrage van 15 miljoen gulden om zijn vaste opstelling te 'actualiseren'.

'Dat was dringend nodig', zegt directeur K. Reichardt. 'Want de huidige presentatie van de christelijke geschiedenis was alleen begrijpelijk voor mensen boven de vijftig.'

In de sector beeldende kunst en vormgeving heeft de Raad voor Cultuur grote kritiek op het functioneren van het Vormgevingsinstituut in Amsterdam: dit instituut zou moeten worden opgeheven, en daarna opnieuw moeten worden opgericht. Interim-directeur S. van Breugel noemt het advies 'teleurstellend' en 'paradoxaal'. 'We moeten sluiten én openen. Dat is weggegooid geld.'

Over de periode 2001 tot 2004 zijn in de beeldende kunst 'geen grote verrassingen' te verwachten, stelt de raad in zijn nota. De subsidies voor grote Rijksmusea als het Van Goghmuseum en het Rijksmuseum in Amsterdam blijven nagenoeg gelijk.

Verschuivingen zijn er echter wel. In zijn advisering heeft de raad streng gekeken naar de speerpunten van het beleid van staatssecretaris R. van der Ploeg. Met name instellingen die allochtonen en jongeren aan zich weten te binden door een actief educatief beleid en door gebruikmaking van nieuwe media, worden gehonoreerd in hun aanvragen.

'Technologische media' staan naar het oordeel van de raad 'dichter bij de algemene beeldcultuur dan de traditionele kunstvormen (zoals schilder- en beeldhouwkunst - red) en spreken het publiek vaker op een directe manier aan.

Daarom krijgen onder andere De Waag/Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media en het World Wide Videofestival uitbreiding van middelen. De aanvraag van een klein initiatief als Mama in Rotterdam wordt toegekend omdat het zich toelegt op onder meer 'beeldende uitingen van subculturen van jongeren'.

Landelijk bekend staand kunstenaarsinitiatieven als Casco in Utrecht en het Amsterdamse W139 krijgen daarentegen niets. J.B. Koeman van W139 is 'ontzet'. 'Het Rijk is één van de weinige loketten waar wij structureel subsidie kunnen aanvragen'.

Meer over