Cabaretier Van Merwijk richt ‘elitaire beweging’ op

De cabaretier Jeroen van Merwijk vindt dat de elite op de Nederlandse televisie niet meer wordt bediend. Hij heeft daarom met een aantal geestverwanten, onder wie de RVU-programmaleider Wim Beijderwellen, de journalist Arthur Vierboom en de uitgever Frank Bakker, de beweging Nieuw Elitair Elan (NE.E.) opgericht....

Van onze medewerker Patrick van den Hanenberg

‘De intellectuele elite heeft bij de VPRO niets meer te zoeken’, verklaart Van Merwijk. ‘Netmanagagers en kijkcijferdwang houden ook die omroep in de wurggreep.’ Het doel is minimaal 20duizend en maximaal 49.999 teleurgestelde intellectuelen over te halen jaarlijks vijftig euro aan de beweging over te maken. Daarmee kunnen dan dwarse, marginale televisieprogramma’s worden gemaakt waar nu geen ruimte voor zou zijn.

Als voorbeeld noemt Van Merwijk de RVU-serie Beter van Niet! In dat ‘anti-lifestyle programma’ keerde G. de Vader terug op aarde om uit te leggen wat het plan van de schepping was en waar het volgens Hem is misgegaan. De waardering was hoog, maar de kijkcijfers waren te laag en daarom verdween het snel van het scherm.

Nieuw Elitair Elan moet een kleinschalige non-profit organisatie worden met weinig overheadkosten. Van Merwijk ziet een simpele etage voor zich met één computer en een telefoon. Binnenkomende ideeën worden beoordeeld en als de elitaire voormannen er iets in zien, wordt zendtijd bij de commerciële omroepen gekocht.

Van Merwijk, die in zijn cabaretprogramma’s en boekjes als Knap stom. Over nitwits & allesweters duidelijk heeft gemaakt dat hij weinig affiniteit heeft met de massa, beweert met klem dat N.E.E. een serieuze beweging is. ‘Als cabaretier ben ik eigenlijk overal tegen, maar nu ben ik ergens voor. Wij willen een geest van idealisme het land inpompen.’

Op de website www.nieuwelitairelan.nl leest Van Merwijk het Elitair Manifest voor, waarin hij stelt dat het na de ontzuiling van de jaren zestig, de nivellering van de jaren zeventig en tachtig, en de individualisering van de jaren negentig tijd is voor een nieuw elan van een nieuwe elite. Geen elite in de oude zin van het woord, die steunt op oud geld, oude macht en oude rechten, maar, aldus Van Merwijk, een nieuwe elite die zich baseert op liefde, respect, aandacht en zorg voor het werk.

Meer over