Bouw vlakke vloer Stadsschouwburg flink vertraagd

De nieuwe vlakke-vloerzaal van de Stadsschouwburg Amsterdam gaat minstens een half jaar later open dan gepland. ‘In plaats van maart 2008 wordt het najaar 2008’, zegt Melle Daamen, de directeur van de Amsterdamse Stadsschouwburg....

De oorzaak is dat de gemeente ernstige achterstanden heeft opgelopen bij de goedkeuring van de complexe beton- en staalconstructies voor het gebouw. De vertraging zal zeker extra geld kosten, maar hoeveel is nog niet bekend. De meerkosten komen bovenop het al eerder verhoogde budget voor de nieuwe zaal van 31,3 miljoen euro.

Gemeenten hebben de bouwkundige controles verscherpt sinds incidenten als de ingestorte werftrap in Utrecht en de gebreken aan het nieuwe Bos en Lommerplein in Amsterdam. De Stadsschouwburg aan het Leidseplein valt onder het stadsdeel Centrum. ‘Daar beschikt men niet over de software om zulke ingewikkelde constructies te kunnen doorrekenen’, zegt Daamen. ‘Er ontstonden zulke grote achterstanden dat wij in september aan de bel hebben getrokken.’

Op kosten van het stadsdeel voert nu een externe deskundige de doorrekening uit. De vlakke-vloerzaal, die al een jaar in aanbouw is, komt op een bouwkundig moeilijke plek tussen de schouwburg uit 1894 en het Amsterdamse pop- en theatercentrum De Melkweg, in de oksel van het altijd drukke Leidseplein. De gemeente, eigenaar van de schouwburg, verhoogde het bouwbudget voor de nieuwe zaal eerder al met 1,8 miljoen euro voor loon- en prijsstijgingen tot 31,3 miljoen euro.

Ook trok zij de voorziening voor tegenvallers op met 1,3 miljoen tot 10 procent van het nog te besteden budget. Maar volgens Daamen gaat die laatste post al grotendeels op aan theatertechniek. De nog onbekende meerkosten voor de vertraging in de bouw komen bovenop de 31,3 miljoen.

De Amsterdamse wethouder van Cultuur Carolien Gehrels (PvdA) is op de hoogte van de bouwvertraging bij de Stadsschouwburg. Zij wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het project. Voor Gehrels, die aantrad na de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar, komt de overschrijding op een slecht moment. Onlangs moest zij melden dat een nieuwe afvalenergiecentrale 450 miljoen euro gaat kosten, 90 miljoen meer dan begroot.

Gehrels verstrekt de Stadsschouwburg ook een zogenoemd rendabel krediet tegen marktrente van 2,7 miljoen euro voor de verbouwing van de voorkant aan het Leidseplein tot Stadsfoyer. Dit project begint komend voorjaar.

Meer over