'Bluebird' van Mijke de Jong geweigerd voor Oscaruitreiking

Bluebird van Mijke de Jong is geweigerd voor de Oscaruitreiking van 2006. De film was de officiële Nederlandse inzending voor de categorie beste niet-Engelstalige Film....

Directeur Claudia Landsberger van Holland Film, die deNederlandse film in het buitenland onder de aandacht brengt,spreekt van een 'hoogst ongelukkige situatie'. Landsberger wijsterop dat een bioscoopversie van Bluebird - op het festival vanBerlijn onderscheiden met de Glazen Beer - naar Los Angeles isingezonden. 'De producent heeft nadrukkelijk gezegd dat dezeversie heel anders is dan de tv-versie. De Amerikanen denken daaranders over. Zij zien onvoldoende verschil tussen beidemontages.'

Bluebird is de vierde productie die dit jaar door de Academywordt geweigerd. De inzendingen van Bolivia en Tadzjikistanwerden geschrapt omdat beide landen te laat een ondertiteldefilmkopie afleverden. De Italiaanse inzending Private moestworden teruggetrokken omdat in die film grotendeels Arabischwordt gesproken.

Voor een andere Nederlandse inzending is het te laat, steltLandsberger. 'Wij hebben geprobeerd de Academy op anderegedachten te brengen. Dat is dus niet gelukt.'

Landsberger wijst erop dat de Academy geen harde criteriahanteert bij de afweging wel of geen films toe te laten. Deorganisatie zou zich door de toename van het aantal inzendingenbovendien strenger opstellen dan voorheen.

Nederland was in het verleden succesvol bij de Oscars. Deaanslag won in 1987; Antonia in 1996; Karakter in 1998.

Meer over