Beschaafd geld

Het beeld van hedendaagse rijkdom verwijst eerder naar foute Vinkeveense BN-villa's dan naar beschaafde, in het lover verscholen landhuizen op de Utrechtse Heuvelrug....

Het voor menigeen volstrekt onbekende blad Bond verenigt dit slagmensen. Wat is Bond nu precies? Volgens de toelichting is het een'multimediale community' voor vermogende particulieren, waarin zes keer perjaar een tijdschrift verschijnt (niet te koop, wel is een proefexemplaarte verkrijgen via www.bondselect.nl), die een besloten website kent enexclusieve bijeenkomsten en reizen organiseert.

Om met dat laatste te beginnen: een zo'n speciale bijeenkomst,binnenkort in de Betuwsche Heerlijkheid Mariënwaerdt te houden, gaat oversocial venturing, een voor Nederland betrekkelijk nieuw fenomeen waarin'ondernemers hun welvaart gebruiken om nieuwe ideeën te financierenwaarmee maatschappelijke problemen kunnen worden opgelost'.

Drie ondernemers mogen vertellen over de met 'gedurfd ' kapitaalontwikkelde Preventie-Compas (om kanker in een vroeg stadium te ontdekken),de duurzame credit-Greencard die per aankoop de CO2-uitstoot bepaalt éncompenseert met de aanplant van bomen, en over de Flying Medical Servicein Tanzania. Inspirerende verhalen zijn het. Maar hoe een en ander zichverhoudt tot de verzuchting van Manuela Monteiro, algemeen directeur vande Stichting Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Hivos)elders in het blad, is de vraag.

Monteiro: 'Steeds meer burgers in de rijke landen (..) willen nietwachten op de grote veranderingen in de internationale politiek eneconomie. Geholpen door de nieuwe snelle communicatiemiddelen steken zesteeds meer de handen uit de mouwen en en trekken zelf (kleinschalig) tenstrijde tegen armoede. Deze nieuwe doe-het-zelvers inontwikkelingssamenwerking, daar heb ik soms moeite mee. Fouten blijven nietuit en het wiel wordt meermalen opnieuw uitgevonden.'

De Bond-community biedt ook een 'maatwerkreis' naar economischexploderend China. Discussies met buitenlandse correspondenten, een bezoekaan de Verboden Stad in Beijing, een lunch bij Chinese families thuis en,uiteraard, ontmoetingen met Nederlandse ondernemers aldaar, staan op hetmenu. Over vervuild grondwater en armoede, geen woord. Maar gelet opmaatschappelijke missie van Bond-angehauchten, worden die kwesties vastniet overgeslagen.

Nog even de blik op de (enkele) advertentie voor eikenhouten carportsmet rieten dak met de 'signatuur van de meester' en voor Private Bankingbij ABN Amro, en het is duidelijk. Bond zoekt geen geld, het heeft geld.

Mirjam Schöttelndreier

Meer over