Bernhard Fonds sticht negen muziekfondsen

Het Prins Bernhard Fonds (PBF) heeft het afgelopen jaar negen nieuwe fondsen op naam gesticht ter ondersteuning van talentvolle jonge musici of speciale muziekprojecten....

Sinds begin jaren negentig kunnen particulieren een fonds in het leven roepen onder de paraplu van het PBF. In totaal kwamen er vorig jaar 25 fondsen bij. De bedragen die ze jaarlijks te besteden hebben variëren van 4000 (Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel) tot 175.000 gulden (Jonge Musici Fonds).

Meer over