'Bemiddeling voor ruzie Llink'

De netcoördinatoren Lennart van der Meulen (Nederland3) en Jan Westerhof (Radio1), D66-Kamerlid Bakker en de journalistenvakbond NVJ hebben donderdag in een brief een klemmend beroep gedaan op omroep Llink om het conflict tussen directrice Anna Visser en de raad van toezicht te beëindigen....

De briefschrijvers stellen voor dat een vertegenwoordiger van hetCommissariaat voor de Media of de Raad van Bestuur van Publieke Omroep zalbemiddelen.

Afgelopen week werd duidelijk dat bij Llink, 'de kleinste omroep metde grootste idealen', een strijd tussen directrice Anna Visser en de Raadvan Toezicht gaande was. De laatste verweet Visser dat zij voor hetprogramma de Mr. Kahoona-show gebruikmaakt van een productiebedrijf waarhaar vader, de Rotterdamse filmer Bob Visser, werkzaam is.

De raad wilde Anna Visser deze week ontslaan. Het voltalligeLlink-personeel steunt echter de directrice. Visser had de functie van haarvader vooraf aangemeld, onder meer bij het Commissariaat voor de Media. Eenwoordvoerster bevestigt dat het commissariaat er geen problemen in ziet.

Netcoördinator Van der Meulen vreest escalatie. 'De continuïteit vanLlink staat op het spel. Dat vind ik een blamage voor een omroep die pasdrie maanden uitzendt.'

Van der Meulen is ook bezorgd over de journalistieke onafhankelijkheidvan de programmamakers bij Llink. Van der Meulen: 'In de raad van toezichtzitten mensen met een achtergrond in de SP endierenbeschermingsorganisaties. Zij zitten soms te dicht op de inhoud vande programma's.'

Meer over