Belastingplan maakt investeerder in film kopschuw

De nieuwe belastingplannen veroorzaken zo veel onzekerheid in de filmsector, dat investeerders nu al overwegen zich terug te trekken. De Commissie Cultuur en Belastingen roept staatssecreatris Van der Ploeg van Cultuur en staatssecretaris Vermeend van Financiën daarom op de huidige gunstige investeringsregeling voor films te handhaven....

Die regeling moet daarnaast ook gaan gelden voor documentaires, muziek en theater. In ruim honderd aanbevelingen pleit de commissie voor betere fiscale voorlichting aan kunstenaars en voor vereenvoudiging van de regels. Zo moet er één loket komen om kunstenaars op financieel gebied de weg te wijzen. Veel kunstenaars vinden de regels van de regeling te ingewikkeld en komen daardoor in de problemen.

Meer over