'Belangrijk is dat mijn emoties echt zijn'

De rapgroep THC wordt gevormd door een tiental hangjongeren uit Tuindorp in Amsterdam- Noord. Teleurstelling is hun voornaamste drijfveer...

Van onze verslaggever Pablo Cabenda

'Weet je, het is alsof ze met een hengel naar je toe komen. Ze vissennaar één ding en de rest gooien ze weg. Het maakt niet uit wat ik nogmeer vertel, je leest later alleen maar over dat negatieve image dat wehebben.'

Rocky Soekha (23) rapper en eerste man van de Amsterdamse rapcrew THCheeft het moeilijk met de media. Probleem: THC - Tuindorp Hustlers Click of tetrahydrocannabinol, het actieve bestandsdeel in marihuana - wordtvolgens hem te makkelijk vereenzelvigd met datgene waar ze over rappen. 'Wezijn helemaal geen gangsters.'

De harde kern van de crew, zo'n tien man sterk, uit Tuindorp inAmsterdam Noord vierde met twee in eigen beheer uitgebrachte cd's alsuccessen in de hiphopgemeenschap sinds 1997, maar raakte net zo makkelijkverwikkeld in gewelddadigheden die hun al dan niet terechte reputatie vanzware jongens bevestigden.

Soekha, twee goudgerande tanden en vlechtjes strak op de schedel: 'Wezijn serieuzer geworden.' De helft van het officiële dubbeldebuutalbumArtikel 140 dat onlangs uitkwam, is echter gewijd aan gangstarap. De titelverwijst al naar het verbod op 'deelneming aan een organisatie met hetoogmerk misdrijven te plegen' en verder 'alles wat vertelt over het bredeassortiment van de moderne straathandelaar'. 'Het is de belevingswereld vande mensen die bij ons in de buurt zijn opgegroeid. Dat wil niet zeggen datwe het zelf hebben gedaan. Man, als André Hazes iets zingt als ''Mijn hartis verscheurd'' dat neemt toch niemand letterlijk.'

Waar, maar Hazes is dan ook niet verwikkeld geweest in een akkefietjein Utrecht Noord. Vorig jaar eindigde een optreden in de wijk Ondiep, naeen provocatie uit het publiek, in een vechtpartij waarbij elf arrestatieswerden verricht. En als je recht op de man af vraagt of crewleden vroegerhebben gedeald, is Soekha de prudentie zelve. 'Daar lever ik geencommentaar op.'

Hij laat liever iets horen dat hij laatst heeft opgenomen, in zijn kamerbij zijn moeder thuis, waar de muren zijn geclaimd door posters van THC,Snoop Dogg, en 2Pac en waar Janet Jackson met glimlach en bikini voor hetnodige contrapunt zorgt. Op een zware berustende beat rapt hij over eenoverleden broer en de straat die zijn vader was. Serieus: 'Belangrijk inmijn muziek is dat mijn emoties echt zijn. Emoties... je weet toch, pijn,vreugde.'

En teleurstelling. Dat is misschien wel de voornaamste drijfveer geweestom het groepje van zo'n vijftig Tuindorpse hangjongeren onder te brengenin een VOF. Want dat is THC tegenwoordig. En eerder dan met het 'oogmerkmisdrijven te plegen' of zelfs muziek te maken, moet THC bestaan als eensociaal vangnet en basis voor uiteenlopende projecten. Soekha: 'Da's voormij veel belangrijker dan de muzikale kant. Als je je als buitenbeentje,als Marokkaan, Surinamer of Antilliaan uitgezonderd voelt, zoek je elkaarop, ja toch? We zijn bradas, we doen alles samen, we proberen op een legalemanier voor elkaar te zorgen. Dan moet je zelfs denken aan een eigenziekenfonds. Want voor die mensen die niets hebben is er niets.'

Het jongerencentrum verderop dient als hoofdkwartier. Wil hij wel evenlaten zien. Buiten wordt er om de twee minuten gezwaaid en herkend. 'Wedoen best veel in de buurt. Vooral voor de kleintjes. Als er eentje jarigis, worden we wel eens uitgenodigd om te komen rappen.'

Voorbeeldfunctie? 'Nee man, Ik represent alleen mezelf.' Maar toch.'Weet je nog, vroeger, op school, als je ging kleien? Dan maakte je tochaltijd een dier of zo? Laatst in het centrum maakten die kleintjes alleenmaar microfoons. Ja man, ik zweer het je.'

In het jongerencentrum Satirius zitten een paar THC'ers achtercomputerschermen in de administratieruimte. Er is een blowhok waar 'dekleintjes' niet mogen komen, een pooltafel, en een studiootje. 'Hier hebbenwe het grootse gedeelte van Artikel 140 opgenomen. Maar over een paarmaanden verhuizen we naar onze eigen studio. Die wordt op dit momentgebouwd.'

En dat is nog maar het begin. Rocky ziet nog gebeuren dat groepslid Appain de politiek gaat en Kenna zijn eigen platenspeciaalzaak krijgt. 'Er ishier al veel veranderd, terwijl je vroeger in het dorp van 's ochtends tot's avonds altijd dezelfde stonede gasten op dezelfde plek zag rondhangen.Hier, moet je kijken.' Hij lacht zijn gouden tanden bloot terwijl hij wijstnaar de vensterbank. Daar ligt een verzameling gekleide microfoons tedrogen.

Meer over