Bagger op het blog

Mijn column van vorige week over Milly, de media en de dader, leverde een tiental reacties op van lezers die de column in de papieren krant lazen....

Hoe anders waren de 371 reacties op mijn blog. Even los van de beledigingen aan mijn adres, waarvan mongool nog de vriendelijkste was, en ook los van een aantal mensen dat de vermoedelijke dader liever vandaag dan morgen eigenhandig opknoopt zonder enige vorm van proces, de toon van de reacties is overwegend om te huilen.

Er waren wel serieuze reacties, maar die werden direct overschreeuwd door trollen. Het zal te wijten zijn aan GeenStijl dat vorige week het begin van de column op de site zette met een link naar dit blog. De vervuiling die daarna binnenkwam, zegt vooral iets over de bezoekers van GeenStijl, voor wie het kennelijk normaal is om zonder enig fatsoen van alles te roepen, liefst in de veilige anonimiteit van een schuilnaam. Internetafval van de ergste soort, die, zo merk ik aan reacties van lezers die wel serieus wilden reageren, steeds meer bezoekers van het blog afschrikt.

Maar het zijn niet alleen de GeenStijltjes die het blog vervuilen. Zij komen een keer, roepen iets en vertrekken weer. De trollen die tot voort kort probeerden de opiniesite te verpesten, hebben zich nu gestort op het Volkskrantblog. Deze week kreeg ik de eerste meldingen van bloggers die stoppen omdat ze de trollen niet langer willen bestrijden.

Ook zijn er bloggers die hun blog geen seconde meer durven los te laten, uit angst dat er tientallen ongewenste en vuige reacties op worden gezet.

Het zal vandaag met dit blog ook wel weer die kant uitgaan, want als je de trollen aanspreekt op hun gedrag, is de wereld te klein. Nou trollen, wat mij betreft is het jullie laatste kans. Dit blog gaat op slot. Voortaan is het eerst inloggen en registreren en dan pas reageren.

Mocht dat technisch niet mogelijk zijn, dan gaat dit blog helemaal dicht voor reacties. Als derden het debat onmogelijk maken, verliest het blog zijn functie. Het is geen forum voor vuilspuiters en (rechts)rabiaat geblaat.

Dit blog is niet het enige dat chronisch wordt vervuild door internetafval. Steeds meer media sluiten delen van hun sites af voor publiek, althans voor reacties.

Ze hebben er geen zin meer in menskracht en geld te besteden aan het weghalen van ongewenste reacties. Ik vermoed dat de vervuilers van die nu gesloten websites hun heil zijn komen zoeken bij de nog wel geopende vk-site.

Er komen reacties die weer reacties van anderen uitlokken, waarna het in een mum van tijd niet meer gaat om de boodschap, maar alleen nog om het haasje-overeffect. Het viel mij deze week op dat een deel van de mensen die reageerden op mijn blog, het stuk waarop ze reageerden niet eens hebben gelezen, of – mogelijk nog erger – niet hebben begrepen.

Dat brengt me bij de vraag of de Volkskrant het experiment met het blog moet blijven voortzetten.

Wil de krant ruimte blijven bieden aan alle rotzooi en bagger die – vaak niet door bloggers – maar wel door mensen die reageren onder de vlag van de VK, op de site verschijnt? De krant mag dan wel zeggen dat de blogger zelf verantwoordelijk is voor de inhoud, maar is dat vol te houden?

Mag je van een blogger verwachten dat die zelf alle trollen van zijn blog weghoudt? Dat is bijkans een dagtaak. En bovendien: voor elke trol die je weghaalt, komen er tien terug.

Voor wie houdt de krant het blog nog in de lucht, als bloggers zelf aangeven dat ze alle getier en gesar beu zijn? Het blog zal ooit bedoeld zijn als service aan de lezer en als podium voor anderen, maar is dat nu nog nodig, nu er zoveel andere mogelijkheden zijn om je op internet te profileren? Moet je nog wel een podium willen bieden aan mensen van wie een deel je product alleen maar bevuilt? Telkens weer zie ik bijdragen van mensen die schrijven dat ze blij zijn dat ze de krant – in hun jargon de azijnbode – niet lezen.

Waarom moeten zij die mening kunnen uitventen op een aan de krant verbonden site? Ik denk niet dat het blog één enkele extra abonnee heeft opgeleverd, ik zie eerder dat het mensen wegjaagt.

Mocht dit voor de redactie geen aanleiding zijn de stekker uit het blog te trekken, dan denk ik dat het in ieder geval goed zou zijn als voor reacties op het blog dezelfde strenge regels gaan gelden als voor reacties op de opiniesite: eerst inloggen en registreren, dan pas meepraten. De goedwillenden zullen dat kleine offer vast wel opbrengen, in de wetenschap dat de vervuilers zo buiten de deur kunnen worden gehouden.

Meer over