'Arbeidssituatie tv-freelancers zeer slecht'

De arbeidssituatie van freelancecamera- en geluidsmensen is onaanvaardbaar slecht. Dat stelt de CNV Dienstenbond in een rapport.

ANP

Uit het onderzoek blijkt dat de loonontwikkeling sterk is achtergebleven bij de inflatie, waarvan geluidsmensen nog meer dan cameramensen de dupe zijn. Bijna driekwart geeft aan geen hoger tarief in rekening te kunnen brengen voor meer werkervaring. En eveneens zo'n 73 procent kampt met betalingsachterstanden van de opdrachtgevers. Verder klagen er veel over beroerde arbeidsomstandigheden.

De CNV-bond wil dat Plasterk de maatregelen van zijn voorganger (Medy van der Laan) over tariefstelling en onderhandelingen met freelancers opnieuw oppakt.

Minister Plasterk heeft toegezegd de problematiek in een volgend bestuurlijk overleg met de publieke omroep aan de kaak te stellen. ‘Het is een lang slepende zaak, en het is ook in het belang van de omroep dat de kwaliteit van het camerawerk serieus erkend (en dus betaald) wordt. Tenslotte zit iedereen in Nederland naar schermpjes te kijken, maar wat je op je tv-scherm ziet, moet wel door iemand worden gemaakt. De cameraman is het oog van de samenleving’, aldus Plasterk in een reactie op het rapport.

Plasterk gaf echter ook aan dat hij niet de tarieven bepaalt. ‘De mensen doen er goed aan om zich te organiseren, zodat ze een vuist kunnen maken. Goed dus dat CNV er serieus werk van maakt.’

Meer over