'Als ik dacht dat het zou mislukken had ik de eer aan mezelf gehouden'

'De tijd van discussies is voorbij', dreigde staatssecretaris Rick van der Ploeg van Mediazaken vorige week woensdag tijdens het negende Nationale Omroepcongres in Amsterdam....

Komende vrijdag moeten de twee partijen tot overeenstemming zijn gekomen over de toekomst van het publieke bestel. Gebeurt dat niet, dan neemt Van der Ploeg het heft in handen en raken de omroepen vrijwel zeker een deel van hun macht kwijt.

Maar zover komt het niet, stelt Hans van Beers van de NOS. Een halve week voor Van der Ploegs ultimatum verstrijkt, verzekert hij dat er 'behoorlijk beweging in de hele zaak' zit.

Samen met Gerrit-Jan Wolffensperger en Peter Dirks, de andere twee leden van de raad van bestuur, legde hij het afgelopen weekeinde de laatste hand aan het definitieve voorstel voor de nieuwe netprofilering. In grote lijnen wijkt het weinig af van eerdere plannen. Revolutionair is dat dit plan tot stand is gekomen na intensief overleg met de diverse omroepen en, naar het lijkt, met hun goedkeuring.

Het zou Van Beers verbazen als bespreking ervan komende vrijdag tot problemen leidt. Van Beers: 'De voorstellen zijn niet alleen redelijk, ze snijden ook hout. Maar de kracht zit in de samenhang. Als een onderdeel wordt weggestemd, valt er ook iets anders om.'

Bij Van Beers zijn de dingen soms anders dan ze lijken. Zijn rustige uitstraling en Brabantse tongval doen een goedmoedig type vermoeden, maar in werkelijkheid is hij een geslepen strateeg. Nog geen maand geleden circuleerde in Hilversum het gerucht dat Van Beers zou opstappen uit frustratie over de starre houding van de omroepen.

Allemaal beeldvorming en misverstand, verzekert Van Beers nu. 'Maar ik ontken niet dat de discussie over het publieke bestel afgelopen zomer behoorlijk was vastgelopen. Er was wantrouwen over en weer, ontstaan door het beeld van een al te voortvarende raad van bestuur enerzijds en anderzijds een omroep die best wilde veranderen als alles maar hetzelfde bleef.

'De omroepen zagen de raad van bestuur als een club die rechtstreeks door Den Haag was gedetacheerd en hadden het idee dat die club liefst gisteren de omroepverenigingen wilde afschaffen. Daar kwam de nieuwe concept-concessiewet bij, die veel verdergaande veranderingen voorstaat dan de raad van bestuur ooit heeft geambieerd. Het wantrouwen werd nog eens versterkt door allerlei uitspraken van Van der Ploeg.'

Die uitspraken en die van de mediawoorders in de Tweede Kamer hebben de discussie over het nieuwe publieke bestel niet echt versoepeld, zegt Van Beers. 'De staatssecretaris riep dan wel dingen als ''te traag'' en ''te laat'', maar op het moment dat we een paar onderwerpen werkelijk stevig wilden aanzetten, kregen we te horen dat we het niet te dol moesten maken. De plannen voor een vernieuwde publieke omroep moesten ook een nieuw en een niet-paars kabinet overleven, anders zou het gelazer straks van voren af aan beginnen. Met andere woorden: het departement van OCW wil graag dat het CDA instemt met de wet die nu gaat komen.'

Vrijdag vragen Van Beers, Wolffensperger en Dirks de omroepvoorzitters definitief hun plannen goed te keuren. Van Beers: 'Als dat gebeurt, kun je zeggen dat in Hilversum de vrede is getekend. Dat we er met duwen en trekken en slikken toch uit zijn gekomen. Als ik niet het idee had gehad dat dat ging lukken, had ik uiteraard de eer aan mezelf gehouden.'

Meer over